Prøv avisen

Retræter bliver brugt som nødbremse mod stress

Stress og uro er årsager til, at tilbagetrækning til mobilfri hytter vil udvikle sig til en markant samfundstendens, vurderer præst og retræteleder Peter Ruge.

Udkørte danskere tager i stigende grad på retræte for at genfinde balancen

32-årige Caroline Berridge var stresset, men fandt for nylig roen og blev bekræftet i sin tro på en kristen retræte.

Hun er én blandt mange danskere, som bruger retræter og refugier til at komme i balance. Arrangementskalenderen på portalen for kristne retræter, retræte.dk, viser tydeligt den øgede interesse. For 10 år siden var der 10-15 retræter om året mod omkring 60 i dag.

Retræte.dk har desuden lavet et vejledningsforløb for nye retræteledere for at imødekomme det voksende behov.

Stress og uro er årsager til, at tilbagetrækning til mobilfri hytter vil udvikle sig til en markant samfundstendens, vurderer præst og retræteleder Peter Ruge.

"Samfundet har i ekstrem grad været udadvendt og optaget af relationer til andre mennesker. Nu begynder mange at opdage bevidsthedens indre side. Man har brug for at blive gearet ned og komme under ledelse af en åndelig vejleder. Når man bliver anonymiseret, kommer den velgørende afspænding, men den er svær at etablere i det daglige, fordi vi er så mobile, som vi er," siger Peter Ruge.

Retræterne dukker op over hele landet. Lolland-Falster Stift står i spidsen for det nye Vennerslund Refugium med erhvervslivet som målgruppe, mens Stemningshotellet er et andet nyt refugium for virksomheder og privatpersoner. Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø mener, at stressede folk tager på retræte, fordi de ikke kan finde ro.

"Ligesom man bliver nødt til at tage i motionscenteret for at bevæge sig, tager man på refugium for at få en 'time out', fordi der ikke længere er nogen naturlige rammer i samfundet, der passer på dig. Tidsbegrebet er under forandring, så du hele tiden er på, derfor er det et hit at gå offline," siger Liselotte Lyngsø, der forventer, at vi med tiden bliver bedre til selv at holde pauser.

Ifølge stressforsker Einar Baldursson fra Aalborg Universitet er op mod 10 procent af befolkningen svært stresset:

"Det er på tide at genopdage sanatorierne – en gammel sundhedsfaglig foranstaltning mod hektiskheden."