Rideterapi hjælper psykisk syge

Pædagoger kan nu uddanne sig til rideterapeut på pædagogseminariet, og der forskes mere og mere i, hvordan hesten kan bruges i terapi

Heste kan hjælpe psykisk syge.
Heste kan hjælpe psykisk syge.

Utilpassede unge og mennesker med spiseforstyrrelser, depression og skizofreni supplerer i stigende grad den normale behandling med rideterapi. For kontakten til hesten kan hjælpe mennesker med psykiske og sociale problemer til at få et bedre liv.

I Danmark bruger et stigende antal rideskoler således rideterapi, og på Siersbæklund Døgncenter i Ringkøbing er der fyldt på kurserne, når der to gange om året holdes kurser i rideterapi for mennesker, der vil lære at undervise i terapiformen.

Selvom terapiformen ikke er så langt fremme herhjemme som i Norge, hvor Oslo Universitetshospital har en stald med heste til behandling af mennesker med misbrugsproblemer, og i Sverige, hvor man kan læse til rideterapeut på universitetet, så sker der mere og mere inden for uddannelses- og forskningsområdet.

På Aarhus Universitet skal forskere således til at forske i dyr som terapi, ligesom man inden for det seneste år har kunnet uddanne sig til ridepædagog på flere pædagoguddannelser, blandt andet i Nykøbing Falster og Kolding.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siersbæklund Døgncenter har med 25 års erfaring den største baggrund for at bruge rideterapi som en del af behandlingen af mennesker med psykiske problemer - eksempelvis piger med spiseforstyrrelser.

"De er ikke i kontakt med deres krop og deres følelser. Men hesten kan være redskabet til, at de tør være i kontakt og tør arbejde med deres problemer. Det sker ved, at de flytter opmærksomheden ud på hesten og gør noget med kroppen for at få hesten til at lystre. På den måde skaber de tillid - først til hesten og til terapeuten og derefter til sig selv. Og på sigt tør de også bygge en tillid op til andre mennesker," siger Pia Holm, psykoterapeut ved døgncenteret.

Ditte Ingemann Lambrecht, der netop har skrevet bachelor om rideterapi ved Frøbelseminariet på Frederiksberg ved København, kan se, at terapien hjælper, hvis mennesker med sociale og psykiske problemer skal blive bedre til at turde knytte sig til andre mennesker.

Hun har fulgt en gruppe udsatte unge fra Københavns Kommune, der har gået til rideterapi.

"Hesten læser dit kropssprog og dine følelser. Ved at se på, hvordan den reagerer, kan du se, hvordan du selv reagerer og blive opmærksom på dit eget kropssprog. Rideterapi handler meget om empati og indlevelsesevne, og en del af det at have sociale kompetencer er at kunne indleve sig i andres verden. Det er vigtigt, at man kan indgå i sociale fællesskaber, for hvis ikke man kan det, kan konsekvensen være ensomhed, utilfredshed med livet og psykiske forstyrrelser, som kan føre til manglende skolegang, vold og kriminalitet," siger Ditte Ingemann Lambrecht.

Selvom hun ser meget positivt ved rideterapi, så mener hun, det er et problem, at man uden videre kan kalde sig for rideterapeut uden at have nogen pædagogisk eller psykologisk uddannelse.

Det samme påpeger professor i psykiatri Poul Videbech fra Aarhus Universitetshospital i Risskov. Han mener, det er rigtig godt, at psykiatere og andre relevante fagpersoner bruger rideterapi.

"Jeg er meget positiv over for det. Det er fantastisk interessant, hvis man kan behandle rigtigt syge mennesker med det. For jeg er helt sikker på, at psykisk syge kan have stor glæde af det. Det har noget at gøre med, at det styrker selvtilliden og kropsbevidstheden. Men rent videnskabeligt er det meget dårligt undersøgt," siger Poul Videbech, der efterlyser mere forskning.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk