Rig og fattig bor stadig mere adskilt - og forskellen er især vokset de seneste 10 år

Den geografiske opdeling af rig og fattig er vokset markant de seneste 10 år, viser ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Velstillede børnefamilier flytter i højere grad end tidligere ind i kvarterer med naboer, der ligner dem selv. Det har især konsekvenser for folkeskolen

En ny rapport viser, at især børnefamilier bor i stadig større omfang opdelt efter indtægt, og at den rigeste halvdel af befolkningen i højere grad end for 10 år siden bor i særlige kvarterer.
En ny rapport viser, at især børnefamilier bor i stadig større omfang opdelt efter indtægt, og at den rigeste halvdel af befolkningen i højere grad end for 10 år siden bor i særlige kvarterer. Foto: Marcus Butt/Ikon Images/Ritzau Scanpix.

På trods af regeringens mål om at skabe mere blandede byer, bor den rigeste halvdel af befolkningen i stigende grad i særlige kvarterer, og den geografiske opdeling mellem rig og fattig er vokset markant de seneste 10 år. Den øgede opdeling betyder, at vi i stadig højere grad har naboer, der ligner os selv. Det har især konsekvenser for folkeskolen. Hvor 4 ud af 10 skoler for 10 år siden havde elever fra alle indkomstlag, gælder det i dag kun 27 procent af skolerne. 

Det er konklusionen i en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har målt adskillelse mellem danskere med forskellige indkomster. Undersøgelsen har opdelt landet i 25.000 nabolag og analyseret udviklingen fra 1990 til 2020. Især børnefamilier bor i stadig større omfang opdelt efter indtægt. Samtidig viser analyserne, at den rigeste halvdel af befolkningen i højere grad end for 10 år siden bor i særlige kvarterer. Det er både de mest velhavende og middelklassen, der bor mere adskilt fra andre samfundsgrupper end tidligere. Tendensen ses over hele landet, men er mest tydelig i København.