Prøv avisen

Ringe tro på imam-delegation

For anden gang rejser danske imamer til Mellemøsten for at diskutere Muhammed-sagen med muslimske organisationer. Men sagen har fået sit eget liv i Mellemøsten og lader sig ikke stoppe så let, lyder vurderingen fra flere eksperter

Når seks imamer og repræsentanter for det muslimske miljø i Danmark i morgen træder ind i en konferencesal i Manama, hovedstad i den arabiske stat Bahrain, vil det være med ambitionen om at finde en løsning på striden om de 12 Muhammed-tegninger.

Men den ambition vil næppe blive opfyldt, hverken i forhold til situationen i Danmark og endnu mindre i forhold til den internationale krise, vurderer flere eksperter.

Helle Lykke Nielsen, Mellemøstforsker ved Syddansk Universitet, peger blandt andet på, at den første delegation af danske imamer, der i slutningen af 2005 rejste rundt til en række arabiske lande, endte med at få en stor del af skylden for, at sagen midt i januar eksploderede og siden førte til dødstrusler, ambassadeafbrændinger og boykot af danske varer.

– De muslimske organisationer, der står bag konferencen, kan meget vel have nogle dagsordener, som slet ikke er til gavn for de danske muslimer. Nu kan jeg se, at flere af deltagerne fra den første delegation, som blev beskyldt for at misinformere, også er med denne gang.

– Derfor bliver det da interessant at se, om de står fast på deres kurs fra første rejse eller om de har ændret holdning i lyset af den voldsomme kritik, de har fået herhjemme, siger Helle Lykke Nielsen.

Hun peger samtidig på, at en af arrangørerne af konferencen, Yusuf al-Qaradawi fra Den Internationale Union af Muslimske Lærde, fra begyndelsen af konflikten har stået som en af de skarpeste kritikere af Danmark og den danske regering.

– Han tilhører en klart ekstrem gruppering, og personligt passer det en sag som denne her ham utroligt godt i forhold til at profilere sin modstand mod vesten. Så uanset hvor forsonende de danske muslimer ønsker at være, tror jeg ganske enkelt ikke på, at de kan trænge igennem, siger Helle Lykke Nielsen.

Samme vurdering har integrationskonsulent og journalist Fahmy Almajid, der derfor mener, at man i første omgang bør fokusere på at skabe et bedre klima i Danmark.

– Der er utroligt mange dagsordener i den her sag, ikke mindst i Mellemøsten, hvor meget af det også handler om muslimske magtkampe og indenrigspolitik. Det kan seks danske muslimer ikke ændre på, og jeg tror egentligt heller ikke, at de alle er interesserede i det. Derfor bør vi koncentrere os om at skabe en mere ligeværdig debat herhjemme og på den måde vise, at danske muslimer faktisk har bedre vilkår end de har i mange arabiske lande, siger Fahmy Almajid.

Af delegationens seks deltagere har det kun været muligt at få en kommentar fra imam Abdul Wahid Pedersen, der er inviteret personligt og derfor ikke vil stå til ansvar for, hvad de øvrige deltagere måtte vælge at sige på konferencen.

– Men mit budskab bliver netop, at muslimers situation i Danmark er mere nuanceret end man sikkert tror i Mellemøsten ud fra de seneste måneders kritik. Ja, jeg er også ked af Muhammed-tegningerne og havde gerne set dem prøvet ved domstolen. Det vil jeg også sige på konferencen, men jeg vil også have den anden del af historien med, nemlig at der også i Danmark er delte holdninger til Muhammed-sagen, siger Abdul Wahid Pedersen.

Den melding glæder Zubair Butt Hussain, talsmand for Muslimer i Dialog.

– Det kan godt være, at han ikke trænger igennem i forhold til den politiske dagsorden i Mellemøsten eller i Danmark for den sags skyld, men det er godt, at sådan en jysk bondeknold med imam-embede i det mindste forsøger, siger Zubair Butt Hussain, der generelt mener, at Muhammed-striden er blevet forværret på grund af parternes gensidige mistillid.

– Alle har da helt sikkert en dagsorden i den her sag, og det skal man heller ikke ignorere. Men når eksempelvis statsministeren både i sin nytårstale og senere på arabisk tv rækker en hånd ud, bør man også vise imødekommenhed, uanset hvad man så måtte mene om hans politik. Vi skal jo videre herfra, siger han.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

Sheikh Raed Klayhel

Født omkring 1970 i Tripoli i Libanon. Kom til Danmark i 1999, har fået humanitær opholdstilladelse på grund af syg søn. Uddannet i islamiske studier ved fakultetet for sharia ved universitetet i Medina. Var også med i den første delegation, der rejste til Mellemøsten for at protestere over Muhammed-tegningerne. Har vakt opsigt med udtalelser om, at danske kvinder med deres påklædning og makeup selv lægger op til overgreb og voldtægt. Er tilknyttet moske i Århus, drevet af foreningen Lighed og Broderskab.

Abu Bashar

Født i Syrien i 1958. Kom til Danmark i 1994 som politisk flygtning, er nu dansk statsborger. Gift og har fem børn. (bruger af og til også sit fødenavn Mohamad Al-Khaled Samha). Er ansat som fængselsimam i Nyborg Statsfængsel. Var leder af den delegation, der efterfølgende blev voldsomt kritiseret for sin rundtur i en række arabiske lande, hvor de forsøgte at skaffe opbakning til protesterne mod Muhammed-tegningerne. I den forbindelse blev Abu Bashar personligt kritiseret for at have medbragt et billede af en mand med grisetryne. Billedet viste sig senere at stamme fra en fransk "grisehyler"-konkurrence. Imam i Det Islamiske Trossamfunds moske i Odense samt i en moske i Vollsmose-kvarteret. Arbejder desuden med integrationsprojekter og dialogmøder mellem islam og kristendom.

Ahmed Abu Laban

Født i Jaffa (i dag Israel) i 1946, opvokset i Cairo.Uddannet ingeniør, har desuden studeret islam i adskillige år. Er gift og har syv børn. Har boet og arbejdet i Egypten, Kuwait, Nigeria og Emiraterne. Blev udvist af emiraterne i 1982 for at kritisere arabisk leder. Er i dag uønsket i emiraterne og Egypten på grund af sine holdninger og udtalelser. Kom til Danmark i 1984, blandt andet på invitation af de to danske konvertitter Abdul Wahid Pedersen og Abdallah Tolstrup. Er gentagne gange blevet kritiseret for sine udtalelser samt sine kontakter til flere kontroversielle muslimer. Er imam ved Islamisk Trossamfund og regnes i dag for den mest indflydelsesrige imam i Danmark.

Ahmed Akkari

Født i Tripoli i Libanon i 1978. Kom til Danmark i 1985, boede i Hurup i Thy, flyttede i 1990 tilbage til Libanon med sin familie, men vendte tilbage til Danmark året efter. Fik dansk statsborgerskab i 2005, taler flydende dansk og har været talsmand for de 27 organisationer, der anmeldte Morgenavisen Jyllands-Posten til politiet på grund af de 12 Muhammed-tegninger. Er uddannet lærer, gift med libanesisk kvinde og har en datter på et år. Hustru og datter bor stadig i Libanon. Er ikke tilknyttet en fast moske, men taler jævnligt i tre forskellige moskeer i Århus.

Jehad Al-Farra

Født i Syrien, er forholdsvis ukendt i den offentlige debat og derfor findes der heller ikke mange oplysninger om ham. Uddannet læge og ortopædkirurg. Jehad al-Farra er ikke imam, men formand for den lille organisation Dansk Islamisk Råd, som er medlem af paraplyorganisationen "Unionen af de Islamiske organisationer i Europa".Er også bestyrelsesmedlem i Dansk-Islamisk Begravelsesfond. Jehad Al-Farrah er personligt inviteret til konferencen og deltager ikke som en del af en samlet delegation.

Abdul Wahid Pedersen

Født 1954, opvokset i Østjylland. HF-student 1972. Rejste i sin ungdom rundt i hele verden, har været rockmusiker, gøgler, jord- og betonarbejder. Meldte sig som 17-årig ud af Folkekirken, konverterede i 1979 til hinduismen, konverterede i 1982 til islam og tog i den sammenhæng sit arabiske navn, der betyder "slave af den ene". Tidligere skoleleder på arabisk friskole, bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter, medlem af den nye tænketank Co-Existence of Civilizations. Imam på Nørrebro i København. Abdul Wahid Pedersen er inviteret personligt til konferencen og ikke som medlem af en samlet delegation.