Prøv avisen

Så mange ægtepagter indgår danskerne årligt

Antallet af ægtepagter falder dramatisk. Siden 2006 er tallet for årligt indgåede ægtepagter halveret

Siden 2006 er antallet af ægtepagter faldet med over 50 procent. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen. Falder vækker bekymring, da ægtefællers pensionsopsparing ikke bliver ligeligt fordelt i tilfælde af skilsmisse.

Antal af årligt indgåede ægtepagter:

2012: 8797

2011: 9010

2010: 9700

2009: 10.111

2008: 12.265

2007: 17.219

2006: 18.839

2005: 10.262

2004: 9838

2003: 8739

2002: 8486

Kilde: Domstolsstyrelsen.