Prøv avisen

Sådan finder regeringen to milliarder på at skære i SU

Se nedenfor, hvordan uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil gennemføre en ny SU-reform, der skal give to milliarder kroner (Modelfoto)

Regeringen vil have de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Se her, hvor meget forslagene henter

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har fremlagt regeringens udspil til en SU-reform, som skal give to milliard kroner. Her kan du se, hvordan pengene hentes.

Der hentes 800 millioner kroner ved disse forslag:

* Straf til unge som er langsomme med at komme i gang: Studerende, der påbegynder deres videregående uddannelse mere end to år efter deres adgangsgivende eksamen, kan kun få SU svarende til den normerede studietid. Til gengæld får de mulighed for at låne mere i den kortere periode. Regeringen foreslår samtidig, at reglen om en karakterbonus på 1,08 afskaffes.

* Straf til unge som er langsomme på studiet: Regeringen foreslår, at studerende fremover kun kan være seks måneder forsinket, før SU-udbetalingen stoppes. Samtidig skal det være obligatorisk på de videregående uddannelser, at alle studerende tilmelder sig fag og prøver svarende til et fuldt studieår, og at muligheden for at melde fra afskaffes.

* Barrierer for hurtig studieafslutning skal reduceres: Regeringen vil via nye regler sikre bedre rammer for merit, studieskift og optag, så de studerende ikke bliver så forsinket som i dag.

* Straf til universiteter med langsomme studerende: Universiteterne skal forpligtes til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 3,7 måneder. Hvis universiteterne ikke når målet, vil regeringen sætte deres bevilling ned.

Sådan hentes de hente de sidste 1,2 milliarder kroner:

* Mindre støtte til suppleringskurser: Fremover skal det kun være muligt at få SU til gymnasiale suppleringskurser, som er meget intensive - de såkaldte turbokurser. Samtidig afskaffes muligheden for SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister med gymnasial uddannelse. Det skal give 100 millioner kroner.

* Straf til studerende, der ikke kan bestemme sig for en uddannelse: Studerende skal fremover højest kunne få SU til fem ungdomsuddannelser. Loftet gælder også optagelse af SU-lån. Det skal give 200 millioner kroner.

* Mindre SU til hjemmeboende. Regeringen foreslår, at reglerne for SU til alle hjemmeboende, der går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse ændres, så de studerende får et grundstipendium, der svarer til grundsatsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Regeringen foreslår endvidere, at SU'en bliver gjort afhængig af begge forældres indkomst - uanset om forældrene bor sammen eller ej. Det skal give 400 millioner kroner.

* SU'en skal stige langsommere end i dag: I dag sættes SU-beløbet hvert år automatisk op med en takt, som overgår andre overførselsindkomster som for eksempel kontanthjælp. Det vil regeringen ændre, så stigningen bliver ens for alle overførselsindkomster. Det skal give 500 millioner kroner.

Kilde: Regeringens udspil "Bedre igennem uddannelserne - Reform af SU-systemet"