Sådan vælges en borgmester

Når kommunalvalgene er afgjort, skal kommunerne vælge borgmestre. Men hvordan foregår det, og hvilke krav skal en borgmester opfylde?

Ved et kommunalvalg skal der også vælges og genvælges borgmestre rundt om i kommunerne. Men hvordan bliver man egentlig borgmester i Danmark?
Ved et kommunalvalg skal der også vælges og genvælges borgmestre rundt om i kommunerne. Men hvordan bliver man egentlig borgmester i Danmark?. Foto: Per Gudmann Denmark.

En del af puslespillet, når danskerne har stemt til kommunalvalget den 21. november, bliver at genvælge eller finde nye borgmestre ude i kommunerne.
Her de vigtigste fakta om, hvem der kan blive borgmester, og hvordan.

(Næsten) alle kan stille op til borgmesterposten
For at stille op til borgmesterposten i en kommune, skal man selvfølgelig opfylde de almindelige kriterier for valgbarhed, som gælder for alle i kommunalbestyrelser: man skal for eksempel være over 18 år. For at blive borgmester må man desuden ikke være ansat i kommunen, og det er ikke muligt både at være borgmester og formand for regionsrådet på samme tid.

Fuldtidspolitiker og chef
Borgmesteren bliver valgt for en periode på fire år, og han eller hun vil være kommunens politiske og økonomiske overhoved. Borgmesteren er en fuldtidspolitiker i modsætning til de menige medlemmer af byrådet, og udover at være formand for økonomiudvalget vil borgmesteren have en koordinerende rolle i forhold til de øvrige udvalg. Han eller hun er den øverste daglige leder af forvaltningen og vil have mulighed for at have en tilgang til forvaltningen, som almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer ellers ikke har.

Viceborgmester
Samtidig vælger kommunalbestyrelsen en viceborgmester, som er et menigt medlem af bestyrelsen, der skal kunne træde til i tilfælde af borgmesterens fravær.

Kan ikke væltes
Kommunalbestyrelsens valg af borgmester er anderledes fra folketingets valg af regering. Modsat regeringen kan en borgmester nemlig ikke "væltes," når han først har fået magten. Dermed er han siddende borgmester for de næste fire år, indtil der afholdes et nyt kommunalvalg.

Flertalsvalg
Umiddelbart efter valget skal kommunalbestyrelsen og byrådet sammen vælge en borgmester ved et flertalsvalg. Det betyder, at kandidaten på mødet skal have et flertal af medlemmer bag sig.

Det kan tage lidt tid at få udpeget en borgmester
Borgmesteren og viceborgmesteren vælges, når de valgte lister skal forhandle konstitueringsaftalerne, og det forløber på valgnatten og frem. Det er derfor ikke muligt at sige, hvem den nye borgmester bliver, umiddelbart efter at valgresultatet er offentliggjort, da der først skal opnås enighed mellem kandidatlisterne.

Formelt vil de nye borgmestre og viceborgmestre først blive endeligt valgt ved flertalsvalg på kommunalbestyrelsens konstituerende møde, som skal foregå imellem den 1. og 15. december. Hvis ingen af kandidaterne har et flertal bag sig i første omgang, kan der afholdes flere omgange af flertalsvalget.


LÆS MEGET MERE OM KOMMUNAL- OG REGIONSVALG PÅ KRISTELIGT DAGBLADS STORE TEMASIDE