Prøv avisen

Særlige hospitalsafsnit til døende er på vej

Undersøgelser viser, at døendes forhold på hospitaler ikke er tilfredsstillende. Derfor er der nu planer om at oprette afdelinger til døende patienter. Foto: colourbox.com

Flere hospitaler vil oprette særlige afdelinger til døende patienter. Døendes forhold på hospitalerne er nemlig ikke gode nok

Klokker, der ringer. Læger, der kommer løbende til akutte situationer. Sygeplejersker, der skal tage sig af nyopererede patienter.

Den travle stemning på danske hospitaler er ikke optimal, når man skal sige farvel til livet og har brug for ro, tid og nærvær. Sådan lyder det blandt andet fra personalet og ledelsen på Hvidovre Hospital, hvor Kristeligt Dagblad har tilbragt en uge med fokus på forholdene for døende.

"Hvilken død, man får på hospitalet, afhænger af, hvor heldig man er. Men risikoen for, at man ligger på en travl akutafdeling, er desværre stor. Det er ikke tilfredsstillende," siger Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre Hospital.

55 procent af danskerne dør på hospitalet. Derfor anbefaler eksperter særlige hospitalsafdelinger for døende – såkaldte palliative afsnit. Der findes i dag kun én i Danmark nemlig på Bispebjerg Hospital i København.

Men i flere regioner er afdelinger nu på vej: I Nordjylland har politikerne netop vedtaget oprettelsen af et sengeafsnit til døende på Sygehus Himmerland.

Region Syddanmark har planer om palliative afsnit på både Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland, sidstnævnte åbner allerede i år.

Også i Region Hovedstaden er sengeafsnit for døende på tegnebrættet på både Herlev Hospital og Hvidovre Hospital.

"Til patienter, hvor det går stille og roligt mod enden, bør vi have et palliativt afsnit. Det er et meget stort ønske for os med sådan en afdeling, og det er en del af planen for hospitalet," siger Torben Mogensen.

I Region Sjælland er der endnu ikke planlagt egentlige afsnit, men ledende overlæge ved afdelingen for lindrende indsats på Sygehus Syd, Lars Clausen, har gjort regionen opmærksom på behovet:

"Hvis man kan trække palliative patienter ud i særlige sengeafdelinger, kan mange flere få adgang til sygehusvæsnet. Og de døende ville jo få det meget bedre. Med al respekt for den indsats der gøres på almindelige kirurgiske afdelinger, så er det ikke specialuddannet personale og dermed ikke intensiv pallaition," siger han.

Derimod er der ikke planer om palliative afdelinger på hverken Odense Universitetshospital eller de to nye supersygehuse i Region Midtjylland:

"Men det er ikke det samme som, at vi ikke skal have det. Det kan sagtens være, man vil anvende nogle af sengene til det på de nye sygehuse, for det bliver mere og mere åbenlyst, at det rigtige vil være at samle ekspertisen tværfagligt for denne gruppe patienter," siger Claus Thomsen, cheflæge på Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus.

Og eksperter og patientforeninger bakker op om de nye afdelinger:

"Det nytter ikke noget, at hospitalerne lader som om, man kun skal helbrede. Døden er en del af sygehusets virkelighed, og det bør regionerne indrette sig efter," siger Anne Nissen, afdelingschef for Patientstøtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Det samme lyder fra centerleder på Palliativt Videnscenter, PAVI, Helle Timm, som netop er i færd med at kortlægge hospitalernes indsats på det palliative område:

"Der mangler en grundlæggende erkendelse af, at pleje af døende er en del af hospitalets opgave. Døende bliver behandlet som en undtagelse i forhold til hovedopgaven – at justere sygdom eller helbrede. Skærmede enheder ville være en rigtig vigtig organisatorisk synliggørelse af, at palliation er en hospitalsopgave."

vaaben@k.dk