Prøv avisen

Søskende bor i nærheden af hinanden

Mange danske søskende bor tæt på hinanden og vil altid stille op for hinanden, hvis de har brug for hjælp

Danske søskende holder sammen. En ud af tre bor i umiddelbar nærhed af deres søskende, mens godt en tredjedel bor i samme landsdel. Og den geografiske nærhed følges op af et liv med megen kontakt.

En fjerdedel af de voksne danskere ser således deres søskende en eller flere gange om måneden, fremgår det af en undersøgelse om danskernes søskendeforhold, som YouGov har lavet for Kristeligt Dagblad blandt 1438 danskere over 18 år.

Søskende forventer samtidig, at deres søskende vil være der for dem, hvis de har brug for hjælp, ligesom flere end otte ud af ti altid vil stille op for deres søskende.

Kvinder ser deres søskende mere end mænd, og danskere under 50 år ser oftere deres søskende end dem, som er over 50 år.

At danskerne klart vælger en hverdag med tid til søskendeliv er et udtryk for, at gode søskendeforhold er en helle i en udfordrende verden, siger professor Ning de Coninck-Smith, som forsker i barndommens historie ved Aarhus Universitet:

- Vi har adgang til hele verden takket været internettet og globaliseringen, men i virkeligheden er vi ret lokale og søger relationer, hvor vi forventer at møde en betingelsesløs kærlighed som i søs-kendeforholdet, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Professor i sociologi Peter Gundelach fra Københavns Universitet har i en årrække forsket i danskernes værdier og siger, at Kristeligt Dagblads undersøgelse bekræfter billedet af danskerne som et folk, der prioriterer familien.

- Danskerne tror på familielivet, men det er familieliv af en anden slags end for 50 år siden. I dag er der en dobbelthed omkring familielivet.

- Vi vil fællesskabet, men samtidig er muligheden for at tilfredsstille individuelle behov afgørende. Det gælder også i forholdet til søskende, siger Peter Gundelach.