Søskendekonflikter fører ofte til brud

Voksne søskende bryder typisk med hinanden, fordi de ikke kan med den familie, som ens søskende etablerer. Ældre bryder oftere med deres søskende end yngre, viser undersøgelse

Fire ud af ti voksne danskere har eller har haft en konflikt med deres søskende. Og for godt halvdelen har uenigheden haft betydning for søskendeforholdet.
Fire ud af ti voksne danskere har eller har haft en konflikt med deres søskende. Og for godt halvdelen har uenigheden haft betydning for søskendeforholdet. . Foto: .

Fire ud af ti voksne danskere har eller har haft en konflikt med deres søskende. Og for godt halvdelen har uenigheden haft betydning for søskendeforholdet. Enten skærer man ned på samværet, eller man afbryder kontakten.

Den mest udbredte grund til komplikationer i relationen er problemer med at rumme den familie, som ens bror eller søster har etableret, mens strid om pengespørgsmål fylder mindre. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Kristeligt Dagblad.

LÆS OGSÅ:
Den evige kamp om mors kærlighed

Familieterapeut Lola Jensen, der er forfatter til bogen Far, mor & børn, siger, at tallene bekræfter en tendens, hun oplever i mange familier at tærsklen for konflikt og modstand er lav.

Engang ville mange sige, at man opretholdt forholdet, fordi der trods uenigheder var en hjerterelation, som bandt søskende sammen, men i dag er vi hurtigere til at slå grænsebommen ned. Alt skal være perfekt, og en generende svoger eller en larmende nevø vil man ikke leve med.
Når man får svogre og svigerinder, kommer der nye øjne på familiedynamikken, og det kan betyde, at man får åbnet øjnene for ting, som set med de nye øjne virker uretfærdigt eller kritisabelt, men som man måske bare selv har lært at leve med, siger Lola Jensen.

LÆS OGSÅ: De prioriterer søskendeskab med plads til forskellighed

Det er særligt de ældste danskere, som lader stridighederne få betydning for forholdet til søskende. 44 procent af danskere over 50 år har oplevet konflikter med deres søskende, og knap en tredjedel af disse ser mindre til deres søskende. Tilsvarende mange svarer, at de har afbrudt kontakten med en eller flere af deres søskende. At brud mellem søskende er mere udbredt blandt danskere over 50 år, skyldes ifølge cand.psych. Helene Krasnik, der har forsket i søskenderelationer, at man midt i livet umiddelbart har færre grunde til at holde ved søskendeforholdet.

Mens man selv har mindre børn, vil man gerne, at de får kontakt til deres fætre og kusiner. Men når man er midt i livet og måske har mistet sine forældre, så er det lettere at tage konsekvensen og bryde kontakten til sine søskende, hvis man oplever, at det er en dårlig relation, siger hun.

LÆS OGSÅ: Det gode søskendeliv grundlægges i barndommen

Ifølge undersøgelsen er problemer med at rumme ens søskendes familie den primære årsag til konflikter mellem søskende. Men flere af de eksperter, som Kristeligt Dagblad har talt med, mener, at konfliktens egentlige rod er, hvordan forældrenes kærlighed til børnene er blevet fordelt.

Nok er det din bror eller søster, som du bliver sur på, men når du går bag om, så handler det om, hvorvidt du har oplevet dig elsket og accepteret af dine forældre i samme grad som dine søskende, siger familieterapeut Lola Jensen.

Hun bakkes op af Søren Hermansen, der er sognepræst i Sorgenfri Kirke nord for København og fungerer som mægler mellem søskende.

Når voksne søskende mødes, så falder de tilbage i de roller, som de havde i barndommen, og kan skændes, som var de fire eller syv år igen, selvom de nu er over 60 år og sidder i respektable job. Mæglingen vil sjældent føre til forsoning, for det kræver et stort terapeutisk arbejde, hvis man skal løsrive sig fra de roller, hvor konflikterne opstod, siger Søren Her-mansen.