S-SF vil slette kristen kulturarv fra DR's forpligtelser

Oppositionen vil bryde det medie-forlig, som regeringen, DF og Liberal Alliance netop har indgået, og som forpligter DR til at lægge vægt på den kristne kulturarv

Ifølge den nye public service-aftale er DR - her ses nyhedsrummet i DR Byen - forpligtet til at lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.
Ifølge den nye public service-aftale er DR - her ses nyhedsrummet i DR Byen - forpligtet til at lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv. Foto: Torben Huss.

Den kristne kulturarv fjernes fra DR's public service-forpligtelser, hvis Socialdemokraterne og SF får regeringsmagten.

Partierne accepterer ikke, at DR skal lægge særlig vægt på formidlingen af den kristne kulturarv, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har besluttet med det netop indgåede medieforlig. Og oppositionen bryder gerne medieforliget, der ellers virker 2011-2014.

"Når vi får magten, regner jeg med, at vi laver et nyt medieforlig og en ny public service-aftale med DR, hvor den kristne kulturarv bliver slettet," siger SF's medieordfører Holger K. Nielsen.

De borgerlige partiers krav om, at DR skal betone den kristne kulturarv, er ifølge Holger K. Nielsen udtryk for en reaktionær kulturopfattelse, der udelukker andre religioner og bærer DF's fingeraftryk.

Tilsvarende kritisk er Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen.

"Det er en svækkelse af public service-kontrakten, at der skal sættes særligt fokus på kristen kulturarv. Andre dele af den danske kulturarv er mindst lige så vigtig, eksempelvis demokratiet. Derfor er jeg også stemt for, at den kristne kulturarv fjernes i en ny kontrakt for DR," siger Mogens Jensen.

DF's medieordfører Karin Nødgaard forklarer, at prioriteringen af den kristne kulturarv rigtig nok er DF's ønske. Og at de andre forligspartier støttede det.

"Vi er et kristent land. Det er vigtigt at holde fast i vores kristne kulturarv. Og hvis ikke vi skal gøre det via DR, der finansieres af de danske borgere, ved jeg ikke hvordan," siger Karin Nødgaard og fortsætter:

"Jeg tror heller ikke, at DR's nye generaldirektør (Maria Rørbye Rønn, red.) vil have problemer med at stille op til det her. Jeg tror, hun vil synes, det er fint, fordi så ved hun, hvad hun skal gøre."

Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby advarer mod at overdrive formuleringens betydning:

"Jeg opfatter sådan set den nye public service-kontrakt som en fortsættelse af de forpligtigelser, som DR altid har haft i forhold til at formidle vores kulturarv, herunder religionsperspektivet."

Men ifølge De Konservatives medieordfører Rasmus Jarlov er understregningen af den kristne kulturarv ikke ren symbolpolitik.

"Det er vigtigt, at DR får retningslinjer og et klart signal om, at den ikke skal være en nihilistisk station, men skal vedkende sig den kristne kulturarv," siger han.

Det kan virke besynderligt, at Liberal Alliance nu fremmer den kristne kulturarv, når de kristne værdier bestemt ikke er blandt partiets mærkesager. Men medieforliget plejer Liberal Alliances interesser i den forstand, at DR i den kommende valgkamp forpligtes til at give de små partier taletid.

Ole Hyltoft, som er samfundsdebattør og DF's udpegede medlem af DR's bestyrelse, er begejstret for, at den kristne kulturarv nu er skrevet ind i DR's forpligtelser.

"Det er med til at vise, at vi nu går fra en forretningsmæssig ledelse af Danmarks Radio til en kulturel ledelse. Det afspejler en sund udvikling," siger Ole Hyltoft.

beck@k.dk