Rådgivningsfirma hjælper Socialdemokratiet med at udforme asylpolitikken

Socialdemokratiet har allieret sig med et rådgivningsfirma, som foreslår at lave asylsystemet fundamentalt om. Det viser, hvordan partierne i stigende grad er blevet professionaliseret. Ideologien risikerer at udviskes, siger ekspert

EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen for Socialdemokratiet er ikke bleg for at indrømme, at partiet samarbejder med Morten Lisborg og hans bror Anders Lisborg, og at de er inspireret af brødrenes tanker om et nyt asylsystem.
EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen for Socialdemokratiet er ikke bleg for at indrømme, at partiet samarbejder med Morten Lisborg og hans bror Anders Lisborg, og at de er inspireret af brødrenes tanker om et nyt asylsystem. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Ritzau Scanpix.

Der er behov for et fundamentalt opgør med flygtninge- og asylpolitikken.

Sådan lød det i en kronik i Politiken den 30. marts sidste år. Afsenderen var migrationsekspert Morten Lisborg, som foreslog et stop for muligheden for, at flygtninge og migranter kan søge spontan asyl i EU-lande. I stedet skal de, der søger, sendes tilbage til lejre uden for EU, hvor de kan få deres sag behandlet.

”EU bør søge løsninger, hvor medlemslandene uafhængigt af migrationspresset selv beslutter, hvor mange og hvilke migranter man kan og vil acceptere,” skrev Morten Lisborg.

Tre måneder senere lancerede Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen et nyt asyludspil med store ligheder med den nævnte kronik: Nu ville Socialdemokratiet også gøre radikalt op med EU’s asylpolitik og sende de migranter og flygtninge, som ankommer til Italien og andre steder, retur til store EU-drevne lejre i afrikanske lande.

Det var ikke tilfældigt. Efter at Morten Lisborg havde fået trykt sin kronik, blev han kontaktet af ledende socialdemokrater, og siden da har han sammen med sin bror Anders Lisborg, med hvem han har rådgivningsfirmaet Migration Management Advice, vejledt Socialdemokratiet om asyl- og flygtningepolitik. Og de kommende måneder følger flere oplæg for det socialdemokratiske bagland.

Det er langtfra unormalt, at politiske partier henter inspiration udefra. Tidligere fik partierne i høj grad indspark fra interesseorganisationer og fra baglandet. Men i dag er der sket en øget professionalisering af parterne. Det giver plads til eksterne konsulenter, siger lektor Helene Helboe Pedersen, der forsker i demokrati og magt ved Aarhus Universitet.

”Den professionalisering står i modstrid til den traditionelle form for politikudvikling gennem partimassen,” siger Helene Helboe Pedersen og peger på, hvordan et flertal i Folketinget sidste år bevilgede 52 millioner kroner mere til partierne. Pengene skal bruges til at hyre konsulenter, der kan styrke politikudviklingen på Christiansborg.

”Det passer ind i den generelle tendens. Færre er medlem af de politiske partier. Det var ellers der, man kunne afprøve sine idéer og hente legitimitet. Nu kontakter partierne konsulenter for at teste deres idéers opbakning og gennemslagskraft og for at finde inspiration. Det er jo sådan set udmærket, men man må være varsom med, at det ikke foregår på bekostning af partiernes ideologi og samlede ståsted,” siger Helene Helboe Pedersen.

Men det er at blande pærer og bananer at udlægge brugen af konsulenter i de politiske partier som en nedgradering af Socialdemokratiets ånd. Det mener Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen.

”Det er en forfejlet kritik. Det er Socialdemokratiets politikere, ledelse og i sidste ende den socialdemokratiske kongres, der fastlægger den første politik og de politiske sigtelinjer. At man indhenter ekspertviden, hvad enten det er fra forskere eller andre med kvalificerede holdninger, er på alle måder en fordel for demokratiet,” siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Han er ikke bleg for at indrømme, at Socialdemokratiet samarbejder med Morten Lisborg og hans bror Anders Lisborg, og at de er inspireret af brødrenes tanker om et nyt asylsystem.

”Men det er ikke alene på baggrund af Morten Lisborgs analyse, at vi lancerede vores udspil. De (brødrene, red.) har hjulpet mig med migrationsfaglig viden. Den politiske analyse og teoretiske analyse har jeg selv lavet,” siger Peter Hummelgaard Thomsen og henviser til, at han i maj sidste år besøgte et af EU’s centre for registrering af flygtninge i Pozzallo i det sydlige Sicilien.

Når Socialdemokratiet lige præcis samarbejder med Migration Management Advice, skyldes det dels deres store migrationsfaglige viden, men også at brødrene Lisborg i deres analyse af asylpolitikken deler synspunkt med den britiske professor Paul Collier fra Oxford University, som var en af de første til at argumentere for at lukke Europas grænser for spontan asylsøgning og i stedet satse på at hjælpe i nærområderne, fortæller Peter Hummelgaard Thomsen.

EU-ordføreren deler i forhold til forskningsmiljøet samme holdning som Morten Lisborg, der i dagens avis siger, at forskere i for høj grad har fokuseret på migranters rettigheder og ikke på, om man kan lave asylsystemet om.

”Det, synes jeg, er fuldstændig korrekt. Forskere og organisationers analyse er også en af årsagerne til, at man er blevet bragt i en situation, hvor man hele tiden er et eller to skridt bagefter begivenhederne. Forskerne står langt fra det brede flertal af politikere og befolkninger. Det er kommet bag på mig, at forskere og organisationer ikke er villige til at se i øjnene, at det er selve systemet, den er galt med,” siger Peter Hummelgaard Thomsen.