Prøv avisen

Sådan hænger vandmiljø og kvælstof sammen

* I 2016 trådte V-regeringens Landbrugspakke i kraft efter stor forudgående diskussion blandt partierne i blå blok.

* Undervejs mistede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sin ministerpost efter konservativ mistillid.

* Landbrugspakken viderefører de tidligere vandmiljøplaner, som skal nedbringe belastningen med kvælstof og fosfor for at begrænse iltsvind.

* Landbrugspakken gav landmænd lov til her og nu at øge brugen af kvælstof til 5.900 ton kvælstof i 2021.

* Men pakken betød også på længere sigt stramninger over for landbruget med målrettet regulering, der skal tage hensyn til særligt kvælstoffølsomme vandområder.

Kilde: Ingeniøren og Ritzau.

/ritzau/