Sådan kan sorg føles efter tabet af et barn

Som medmenneske er den vigtigste støtte, du kan yde, at lytte, spørge ind og vise accept og forståelse for den enkeltes reaktioner

Sorg kan være meget andet end gråd. Modelfoto: Iris
Sorg kan være meget andet end gråd. Modelfoto: Iris.

At miste et spædbarn ændrer eksistentielt ved de fortællinger og forventninger man har om fremtiden, og mange oplever et grundlæggende tab af tillid. 

Sorg indebærer forsøg på at forholde sig til og handle i forhold til den situation, tabet har bragt den sørgende i. Den enkeltes sorg hænger uløseligt sammen med vedkommendes forhold til sig selv, sin partner og sine omgivelser.

Som medmenneske og som fagperson er den vigtigste støtte du kan yde, at lytte, spørge ind og vise accept og forståelse for den enkeltes reaktioner.

Sorg kan være meget andet end gråd. Det er meget individuelt, hvilke reaktioner, symptomer og følelser der følger med. Nogle af de mest almindelige reaktioner, der kan følge med sorgen over at have mistet et barn, er:

Følelsesmæssige reaktioner:

•Uvirkelighedsfølelse, chok, følelsesløshed
•Tristhed, fortvivlelse, modløshed, afmagt
•Tomhedsfølelse
•Stolthed, kærlighed, savn
•Angst, frygt
•Vrede, irritation, fjendtlighed
•Meningsløshed, manglende lystfølelse
•Ensomhedsfølelse
•Skyld, skam
•Lettelse

Tankemæssige reaktioner:

•Tankerne kredser om det samme igen og igen
•Hukommelses-og koncentrationsproblemer
•Påtrængende minder eller tanker
•Optagethed af mening, kontrol, tryghed
•Frygt for at miste igen
•Frygt for ikke at kunne få flere børn
•Benægtelse
•Accept/erkendelse

Adfærdsmæssige reaktioner:

•Rastløshed
•Overaktivitet
•Passivitet
•Social tilbagetrækning
•Gråd, hulk, råb
•Undvigende eller opsøgende adfærd
•Vekslen mellem at være ”følelsesorienteret” og ”handlingsorienteret”

Kropslige reaktioner:

•Uro, hjertebanken, åndenød, trykkende fornemmelse i brystet, hovedpine etc.
•Søvnløshed eller øget søvnbehov
•Træthed/energimangel
•Appetitændringer
•For kvinder: Underlivssmerter, brystspændinger, følelse af stadig at være gravid, hormonelle ændringer, uregelmæssig cyklus

Kilde: Landsforeningen Spædbarnsdød