Sådan skiller man skilsmisseprocenten ad

Hvad betyder det, at skilsmisseprocenten faldt fra 50,8 til 46,8 fra 2016 til 2017? Det er sværere at forklare, end man lige skulle tro

Tegning: Rasmus Juul
Tegning: Rasmus Juul

”Markant færre blev skilt i 2017”, kunne Kristeligt Dagblad fortælle glædesstrålende forleden.

Der var ikke noget at tage fejl af. I 2016 blev 17.222 par skilt, og i 2017 var det kun 15.265. Nyheden blev ledsaget af en grafik baseret på tal fra Danmarks Statistik, og den opgjorde skilsmisseprocenten år for år fra 2012 til 2017. Den var god nok. Skilsmisseprocenten var faldet fra 50,8 i 2016 til blot 46,8 i 2017.

Og så var det, at det unævnelige spørgsmål faldt på avisens redaktionsmøde. Hvad betyder ”skilsmisseprocent”? Journalister og tal har det indimellem lidt anstrengt med hinanden, men selv den garvede, ikke helt talblinde, politiske redaktør begyndte at mumle og famle efter det præcise svar. Den ubehagelige fornemmelse sneg sig ind på mødet, at når vi end ikke selv kunne forklare begrebet, ville enkelte af vore læsere måske også være i tvivl.

For det er jo et højt tal, 46,8 procent. Ifølge Danmarks Statistik lever godt to millioner danskere som ægtepar - det vil sige, at der er godt en million ægtepar. Hvortil kommer nogle hundrede tusinde, som lever papirløst sammen, men det er en anden historie.

Men betyder en skilsmisseprocent på 46,8 procent, at lidt under en halv million ægteskaber blev opløst i 2017? Selvom det med procenter kan være svært, når man hurtigt frem til, at det nok ikke kan passe. Dels fremgår det direkte af Danmarks Statistiks absolutte tal, at langt færre blev skilt – som nævnt 15.265 par. Dels ville der ikke være et eneste gift par tilbage i dag, hvis antallet af ægtepar år efter år blev næsten halveret.

Hvad er skilsmisseprocenten så? Kunne det mon være andelen af skilte i forhold til, hvor mange der bliver gift? I 2017 blev 31.777 par gift. Helt skævt ser det ikke ud, hvis man begynder at regne på det. 15.265 skilsmisser svarer til cirka 48 procent af 31.777. Øh, 48 procent? Stod der ikke 46,8 procent i statistikken? Jo, men det kunne måske være en afrundingsfejl?

Nej, det kunne det ikke, for de to tal – vielser og skilsmisser – har ikke noget med hinanden at gøre i denne sammenhæng.

I jagten på den rigtige forklaring på, hvad den skilsmisseprocent egentlig går ud på, er der selvfølgelig ikke nogen vej uden om kilden selv, Danmarks Statistik. Her forklarer specialkonsulent Annemette Lindhardt Olsen, som har ansvaret for skilsmissestatistikken, at skilsmisseprocenten er et kunstigt begreb.

Det er en indikator for, hvor mange ægteskaber, der vil blive opløst i løbet af 50 år, hvis alle ægtepar har den samme tendens til at lade sig skille, som ægtepar havde i det år, skilsmisseprocenten opgøres for. Med andre ord: I 2017 var skilsmisseprocenten 46,8 procent. Det betyder, at over de næste 50 år vil 46,8 procent af alle nye ægtepar blive skilt, forudsat at de vil opføre sig præcis ligesom ægtepar gjorde i 2017, når det handler om at lade sig skille.

Det lyder nogenlunde enkelt, men rejser flere nye spørgsmål. For eksempel, hvorfor lige 50 år ud i fremtiden? Der er da trods alt stadig ægtepar, som overlever guldbrylluppet sammen?

Og hvad med alle dem, der dør, inden de når så langt? Hvordan indgår de i ligningen?

Det er der også svar på. Statistikerne har valgt at lægge snittet ved de 50 års ægteskab, fordi der er så relativt få, som bliver skilt herefter, at de ikke påvirker skilsmisseprocenten nævneværdigt.

Med hensyn til de døde: I princippet bliver alle par jo skilt før eller siden. Nogle bliver sammen, til ”døden skiller dem ad”, men dem ser man bort fra i statistikken. Den handler derfor kun om dem, der går fra hinanden i live.

Når sandheden skal frem, er skilsmisseprocenten imidlertid slet ikke den bedste måde at opgøre ægteskabets udvikling på. Den kan ikke bruges som prognose, netop fordi skilsmissemønstrene skifter fra år til år. De vil aldrig være uforandret over 50 år. Annemette Lindhardt Olsen fortæller, at det egentlig giver et bedre billede at se på, hvor mange i hver enkelt årgang af ægtepar, der bliver skilt.

Danmarks Statistiks publikation ”Befolkningens udvikling 2016” indeholder et interessant afsnit om opløste ægteskaber. Her kan man blandt andet se en tabel over ægteskabers varighed. Næppe overraskende bliver de fleste par skilt inden for de første 10-15 år af ægteskabet, men skilsmissehyppigheden præges af, hvilket år ægteskabet er indgået i.

Det fremgår for eksempel, at flere hurtigere gik fra hinanden, hvis de var blevet gift i 1980, 1990 eller 2000, end hvis de var blevet det i 1970. Til gengæld er der også et lys i mørket for dem, der har det bedst med, at flest mulige par holder sammen. Det viser sig nemlig, at par, som blev gift i 2005, ikke er helt så tilbøjelige til at gå fra hinanden i de første år, som deres forældre var i deres første år som par.

Så ved vi og læserne det til en anden gang.

Præcisering 19.2.2019: Det er blevet gjort klart i definitionen, at det ikke er 46,8 procent af af alle nulevende ægtepar, som der stod i den oprindelige artikel, men 46,8 procent af alle nye ægtepar i 2017, der vil være blevet skilt inden for 50 år.

Desuden er der foretaget en sproglig præcisering, så det fremgår tydeligere, at man i statistikken ikke medregner dem, der bliver skilt efter de 50 år.