Samtalekurser hjælper fraskilte forældre

Bevidstheden om at lytte og samtale kan hjælpe fraskilte forældre. Det kommer børnene til gode, viser evaluering

Samtalekurser kan hjælpe familier
Samtalekurser kan hjælpe familier . Foto: Lisbeth Holten/Scanpix 2016.

Det kan være svært for forældre at holde fast i det gode forhold, når parforholdet er gået itu. Vrede og nag står ofte i vejen for dialog, og det kan have store konsekvenser for børnene, som fanges i skyttegravskrigen.

Rekord-høje skilsmissetal betyder, at problemet er stigende, og det mærker man i Statsforvaltningen. Her får man flere henvendelser fra forældre, der ønsker hjælp til at samarbejde, end tidligere. Siden januar har Statsforvaltningen derfor holdt forsøgskurset ”Forældre sammen – hver for sig”, som er lavet af Center for Familieudvikling.

Kurset skal hjælpe fraskilte forældre med at bearbejde deres følelser i kølvandet på bruddet og styrke deres samarbejde. Det er kun forældrene, der deltager, men alligevel er det børnene, kurset henvender sig til, forklarer Maja Olesen, som er projektleder på kurset.

”Ifølge undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd involveres 25-30 procent af børn, der lever i brudte familier, i sager hos Statsforvaltningen. Det er i høj grad børnene, der betaler prisen, hvis forældrene modarbejder hinanden. Kurset er derfor udarbejdet med barnets tarv for øje, for det kan gøre stor skade, hvis barnet ikke kan navigere mellem forældrenes verdener, fordi der ikke er hverken sammenhæng eller samarbejde.”

Indtil videre har knap 250 forældrepar deltaget i kurserne, som er blevet holdt i Aabenraa og Odense. Udover samtale- og lytteøvelser, der skal hjælpe forældrene med at tale og arbejde sammen, er der også oplæg, hvor forældrene lærer at genkende forskellige adfærdsmønstre hos barnet.

Det kan eksempelvis være at genkende, hvad det betyder, hvis barnet begynder at isolere sig, eller hvis det pludselig bliver udadreagerende. De fleste deltagere giver udtryk for, at de har fået redskaber til at styrke kommunikationen med deres tidligere partner, og at de er blevet bedre til at forstå deres barns reaktionsmønstre og behov i den svære situation. Det forklarer Kristoffer Dalsgaard, psykolog og børnesagkyndig i Statsforvaltningen, der har forestået flere af kurserne.

”Mange oplever, at det hjælper på deres forhold, at de får et rum til at tale ud om, hvad der er foregået. Derudover hjælper vi forældrene til at forstå deres børns situation. Vi fortæller om, hvad der kan være særligt svært for børnene, og hvad de som forældre kan gøre. Mange oplever, at deres børn ændrer adfærd, men at de ikke ved, hvad de skal stille op. Her viser vi dem, hvordan typiske reaktionsmønstre ser ud, hvad de betyder, og hvordan de som forældre kan reagere.”

Alle kursusdeltagere er blevet bedt om at vurdere kurset ud fra, om de føler sig bedre rustet til at samarbejde, og om de bedre forstår og er i stand til at støtte deres barn. På en skala fra 1-7 har deltagerne i gennemsnit givet henholdsvis karakteren 5,3 og 5,7 til de to spørgsmål.

Udover tilbagemeldingerne fra kursusdeltagerne skal Det Nationale Forskningscenter for Velfærd løbende evaluere kurset. Er vurderingerne positive, er håbet, at kurset, som har fået afsat 49 millioner kroner fra Sats-puljen, kan hjælpe i en større sammenhæng, siger Maja Olesen.

”Udover at hjælpe deltagerne er ambitionen, at projektet skal generere viden. Stridigheder mellem forældre er meget almindelige, og derfor er det vigtigt at afdække, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem, der befinder sig i den situation.”