Sensommerens mystiske natteglimt

Kornmod er et af sensommerens naturfænomener. Engang troede man, at det skyldes glimt fra Thors stridsvogn

Det specielle naturfænomen kornmod fanget over Tuborg Havn nord for København. --
Det specielle naturfænomen kornmod fanget over Tuborg Havn nord for København. --. Foto: DMI.

Når kornet er modent – og det er jo netop nu i august – kan man opleve fænomenet "kornmod". Det kaldes også "sildeglimt" og ses som lyn i det fjerne ved nattetide over havet. Men man ser det ikke som direkte lyn, og det følges ikke af de sædvanlige tordenbrag. Det synes nærmest som et fjernt søslag.

Ifølge Meteorologisk Institut er forklaringen på, at det netop kan ses om natten i sensommeren, at havvandet er så varmt, at tordenbyger dannet om dagen kan "overleve" ude over vandet, når solen er gået ned.Det er det varme vand, der leverer energien til tordenbygerne, og derfor opstår kornmod kun om sommeren, når havet er tilstrækkelig varmt.

I gamle dage gav det mærkværdige fænomen næring til den nordiske mytologi. Datiden forklarede de fjerne glimt som lyset fra hjulene på tordenguden Thors stridsvogn, når han for over himlen.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk