Prøv avisen

Serien "De åndssvage" udløser pris

Niels Erik Bank-Mikkelsens Mindefond honorerede journalist Line Vaaben med prisen, som ud over æren ledsages af en check på 10.000 kroner. --

Journalist Line Vaaben modtog i går N.E. Bank-Mikkelsens Pris for sin store artikelserie om en af dansk socialhistories sorteste perioder

Der var ingen, der hverken så eller hørte de overgreb og ydmygelser, der fandt sted på landets forsorgshjem i perioden fra 1959 til 1980, hvor den danske stat havde ansvaret for de udviklingshæmmede. Åndssvageforsorgens beboere blev ikke bare spændt fast, tvangsmedicineret og behandlet voldeligt og nedværdigende, men også isoleret på store centralinstitutioner og gemt væk og glemt af omverdenen.

Flere årtier senere fortalte journalist Line Vaaben deres historie.

Og i går modtog den 38-årige Kristeligt Dagblad-journalist N.E. Bank-Mikkelsens Pris for sit store arbejde med at dokumentere og formidle fortællingen om en af de sorteste perioder i den danske socialhistorie.

Line Vaaben får prisen for at afdække historien om de udviklingshæmmede gennem en omfattende research, hvor hun blandt andet har interviewet tidligere beboere, deres pårørende, ansatte, politikere, embedsmænd og forskere. I motiveringen for prisen står der blandt andet:

"I en tid, hvor det nærmest er blevet legalt at bruge udtryk som, at de handicappede koster for meget, din autistiske søn malker kommunekassen, og hvor der efterlyses ret til at bruge mere tvang og mere beroligende medicin, har det været godt at blive erindret om, hvad sådanne udsagn kan føre til. Journalist Line Vaaben har i en artikelserie om de udviklingshæmmedes historie i Kristeligt Dagblad erindret os om al den tvang og al den misbrug af magt, som de udviklingshæmmede har været udsat for. Vilkårlige fikseringer, tvangsmedicineringer, unødig vold, tusindvis af tvangssterilisationer, kastrationer og "det hvide snit". Alene "det hvide snit" blev gennemført over for 700 udviklingshæmmede, heraf børn ned til 6 år."

Line Vaabens artikler har ikke bare skabt debat, men også ført til enighed hos et bredt flertal i Socialudvalget om behovet for at få de udviklingshæmmedes historie frem i lyset.

Og så sent som i denne måned bebudede socialminister Benedikte Kiær (K) – som direkte konsekvens af Kristeligt Dagblads artikelserie – en tilbundsgående kulegravning af de udsattes historie i Danmark – heriblandt ikke mindst historien om de åndssvage.

Line Vaaben delte prisen med læge Ole Hartling, også kendt fra Kristeligt Dagblads spalter. Han fik prisen for sit virke for en human verden gennem artikler, bøger og foredrag.

bech-jessen@k.dk

Formanden for Niels Erik Bank-Mikkelsens Mindefond, Tadao Chiba, overrækker her journalist Line Vaaben prisen, som ud over æren ledsages af en check på 10.000 kroner. -- Foto: Sonny Munk Carlsen.