Sex & Samfund: Vores opgave er ikke at nuancere omskæringsdebatten

Den statsstøttede forening Sex og Samfund støtter et borgerforslag om en aldersgrænse for drengeomskæring. Udgangspunktet er ikke sundhedsfagligt, men principielt, siger generalsekretær

Bjarne Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.
Bjarne Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

Bjarne Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund – hvorfor støtter I borgerforslaget om en 18-års mindstealder for drenge-omskæring?

Det gør vi, fordi vi mener, at børn har ret til en intakt krop. At fjerne forhuden er et irreversibelt (der ikke kan ændres, red.) indgreb, som strider mod barnets kropslige integritet. Forældrene har simpelthen ikke ret til at tage en så radikal beslutning. Så for os er det et principielt spørgsmål.

Drengeomskæring er jo i høj grad et omdiskuteret spørgsmål. Tænker I over, om I ekskluderer nogen ved at melde så klart ud?

Der er sket en bevægelse i samfundet fra en tid, hvor man måtte gøre, som man ville ved sine børn, til i dag, hvor vi opfatter barnets rettigheder som det væsentligste. Barnets medbestem-melse er vores udgangspunkt. Vi tager ikke stilling for at ekskludere nogen eller erklære krig mod kulturelle og religiøse dogmer. Det væsentlige for os er at beskytte barnets kropslige integritet.

I det holdningspapir om drengeomskæring, der ligger på jeres hjemmeside, skriver I, at I igennem jeres aktiviteter ønsker at styrke ”den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg”. Læser man jeres litteraturliste i brevet, er der imidlertid næsten kun henvist til litteratur, som er kritisk eller taler imod drengeomskæring. Hvorfor skriver I så, at I ønsker at styrke det ”informerede valg”?

Udgangspunktet for vores standpunkt er ikke, om det er sundhedsskadeligt eller ej. Det handler som sagt om barnets basale rettigheder. Vi mener, at indgrebet er et klart brud på respekten for barnets kropslige autonomi, når man skærer af hensyn til forældrenes religiøse eller kulturelle praksisser. Men vi er klar over, at der er forskellige vurderinger af de sundhedsmæssige aspekter ved drengeomskæring. Derfor citerer vi for eksempel også den amerikanske børnelægeforening, som absolut ser med positive øjne på rituel drengeomskæring.

I har henvist til to forskningsartikler fra blandt andre overlæge Morten Frisch, der er erklæret omskæringsmodstander. Omvendt har I ikke henvist til ny forskning, der viser, at omskæring ikke giver mænd sexproblemer. Hvordan kan det være?

Det er vigtig at understrege, at vores holdningspapir ikke er en forskningsgennemgang. Vi involverer os ikke i debatten med henblik på at bidrage til en videnskabelig eller forskningsorienteret diskussion. Den debat fjerner i virkeligheden fokus fra vores egentlige pointe. Vi er en seksualpolitisk ngo, der kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder. Det afgørende er derfor det principielle i kropslig selvbestemmelse, og at man ikke bør fjerne vitalt væv med tusindvis af nervebaner fra sunde og raske børn. Hverken på piger eller drenge.

I er på finansloven og får altså offentlige midler fra staten. Så I er på den måde støttet af os alle sammen, også dem, der er imod en aldersgrænse for drengeomskæring. Bør I så i det mindste ikke have alle nuancer med, når I beskriver problemstillingen?

Vi er en forening, der er statsstøttet som mange andre foreninger i Danmark, men vi er hverken styret eller formet af en statslig myndighed – det er det, ngo betyder. Vores opgave er ikke at nuancere en ellers polariseret debat. Vores opgave er at oplyse om og sikre seksuelle og reproduktive rettigheder – i dette tilfælde barnets rettigheder. Standpunktet om omskæring af drenge har været grundigt diskuteret internt i foreningen og godkendt af bestyrelse såvel som generalforsamlingen. Vi har principielle meninger om seksualpolitiske spørgsmål, og det er dem, vi giver udtryk for. Ellers kan vi lige så godt lukke butikken. For så har vi svigtet vores opgave.