Prøv avisen

Sexkriminelle lægger fortiden bag sig

Ny undersøgelse fra Kriminalforsorgen viser, at sædelighedsforbrydere ikke er så tilbøjelige til at gentage et kriminelt mænster, som man har antaget. - Foto: colourbox.com

Hvilke forbrydere har størst risiko for at begå ny kriminalitet efter straffen? Dansk undersøgelse giver overraskende svar

Røvere, tyve og trafiksyndere er langt mere tilbøjelige til at begå nye overtrædelser end pædofile og voldtægtsforbrydere. Det viser en ny undersøgelse fra Kriminalforsorgen, der for første gang har kortlagt, hvilke kriminelle der er i størst risiko for at falde tilbage i kriminalitet.

– Undersøgelsen afliver nogle myter. For eksempel den antagelse, at sædelighedsforbrydere er så styrede af deres seksuelle drifter, at de ikke kan afholde sig selv fra at begå ny kriminalitet, siger kriminolog og forskningschef ved Justitsministeriets forskningsenhed Britta Kyvsgaard.

Tallene viser, at seks procent af de sædelighedskriminelle begår ny kriminalitet inden for to år, og at kun to procent af dem begår nye seksuelle overgreb. Til sammenligning falder 25 procent af alle færdselssyndere, 32 procent af alle røveridømte og 37 procent af alle tyveridømte tilbage i kriminalitet.

I Kriminalforsorgen håber man, at den nye viden med tiden kan blive et værktøj til at målrette resocialiseringsindsatsen og nedbringe antallet af gengangere i de danske fængsler:

– Nu har vi for første gang et detaljeret billede af, hvem der falder tilbage, og hvilken type kriminalitet de falder tilbage i. Det er det første skridt på vejen til at se nærmere på, hvilken form for indsats og straf der virker bedst på hvem, siger specialkonsulent i Kriminalforsorgen Bo Kielstrup.

Ifølge filosof Jesper Ryberg, der er leder af Forskningsgruppen for Straf og Etik ved Roskilde Universitetscenter, viser undersøgelsen, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem den straf, samfundet idømmer den kriminelle, og den fare, den kriminelle udgør for samfundet:

– Mange er af den fejlagtige opfattelse, at der er et gennemgående rationale i straffeloven. Vi kan godt lide at tro, at vi straffer, fordi straf virker præventivt eller i hvert fald forhindrer, at de kriminelle falder tilbage, så længe de er fængslet. Men sådan hænger det ikke sammen, siger Jesper Ryberg.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk