Sheemaa Tariq mistede sin mand til covid-19. Nu skal det afgøres, om hun og børnene må blive i Danmark

Siden 2016 har Sheemaa Tariq boet i Danmark med sin mand og to børn. Da hun i maj 2020 mister sin mand til COVID-19, modtager hun et brev fra myndighederne om, at hun og parrets to døtre nu skal forlade landet. Men nu er sagen taget op til fornyet behandling

Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt.

Forestil dig at have boet i Danmark i fire år. Du har fast job, og dine børn går i skole. Din ægtefælle er netop afgået ved døden. Pludselig får du besked om, at du skal forlade landet, da din opholdstilladelse er ophørt.

Dette er tilfældet for 38-årige Sheemaa Tariq. Hun har boet i Søborg med sin mand, Faisal Hameed Khan, og sine to døtre, Nasheya Faisal og Aylin Faisal, siden juni 2016. Familien kommer oprindeligt fra Pakistan, men flyttede nordpå med håb om arbejde og trygge rammer.

I maj sidste år døde 44-årige Faisal Hameed Khan med covid-19. Hans hustru, Sheemaa Tariq, modtog efter dødsfaldet et brev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), som kunne meddele, at hun og hendes børn skulle forlade Danmark den 4. januar 2021. Begrundelsen var, at hendes mand havde arbejds- og opholdstilladelsen, som bortfaldt med hans død.

Sheemaa Tariq stod nu til at skulle forlade det, hun havde bygget op. Hun klagede derfor til Siri, som afviste klagen med henvisning til, at hendes mand havde opholdstilladelsen, og hun var blot med på hans visum. Efterfølgende tog hun kontakt til Sharandeep Singh, der er jurist ved juristfirmaet NemFamiliesammenføring. Juristen var enig i hendes frustration, hvorfor han undersøgte hendes muligheder for at blive.

Folketinget vedtog den 23. juni 2020 et lovforslag om en ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning. I lovforslaget lyder det, at ”ordningen omfatter udlændinge, herunder flygtninge, familiesammenførte og medfølgende familie til arbejdstagere, der får inddraget eller nægtet forlænget deres oprindelige opholdsgrundlag, men som har været i beskæftigelse i Danmark i minimum to år. Med den nye opholdsordning får udlændingene mulighed for at blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse i det pågældende ansættelsesforhold.”

Denne nye opholdsordning åbner døren til Danmark for Sheemaa Tariq. Hun har nemlig arbejdet hos stormagasinet Illum i København i over to år og mener derfor, at hun opfylder lovens krav. Dog lyder loven, at man skal have arbejdet hos samme arbejdsgiver i de to år, hvilket Sheemaa Tariq ikke opfylder.

”Da hendes mand dør i maj, skriver Siri, at hendes opholdstilladelse er ophørt. Det klager jeg over, men får afslag. Da jeg bliver opmærksom på den nye opholdsordning, sender jeg en ny klage. Vi får igen afslag, da Siri mener, at hun skal have arbejdet to år det samme sted,” forklarer Sharandeep Singh.

Sheemaa Tariq blev ansat i makeupbutikken Bobbi Brown i Illum den 1. maj 2017. Men i januar 2019 blev hendes mand bedt om at søge nyt visum, da det gamle var ved at udløbe. Her lød det fra myndighederne, at Sheemaa Tariq ikke måtte arbejde, mens det nye visum var på vej. Fire måneder senere kommer det nye visum, og Sheemaa Tariq bliver genansat hos Bobbi Brown i Illum den 1. juni 2019. Men i de fire måneder, familien har ventet på det nye visum, er kontraktholderen for makeup-butikken skiftet fra Estée Lauder Cosmetics A/S til Illum A/S, hvilket betyder, at butikken har skiftet CVR-nummer og dermed er registreret som en ny virksomhed. Da Sheemaa Tariqs ægtefælle dør i maj 2020, bortfalder hendes arbejdstilladelse, hvilket betyder, at hun bliver afskediget den 1. december 2020 fra sit arbejde i Bobbi Brown. Hun har altså arbejdet i makeupbutikken i tre år og en måned.

Men Siri er ikke tilfreds med regnestykket. Da Bobbi Brown har skiftet CVR-nummer, har Sheemaa Tariq formelt ikke arbejdet uafbrudt det samme sted i to år. Styrelsen mener derfor ikke, at hun opfylder kravet om at blive boende.

”Siri kan oplyse, at afgørelsen er truffet på baggrund af de foreliggende oplysninger i CVR-registret, hvoraf det fremgår, at Sheemaa Tariq har arbejdet for to forskellige arbejdsgivere. Det er en betingelse for at blive meddelt opholds- og arbejdstilladelse efter reglerne om arbejdsmarkedstilknytning, at udlændingen har været i et fast ansættelsesforhold, der har haft en varighed af mindst to år,” skriver Siri i et skriftligt svar. Styrelsen uddyber, at i denne konkrete sag har Sheemaa Tariq haft ansættelse hos to forskellige arbejdsgivere, henholdsvis Estée Lauder Cosmetics A/S og Illum A/S.

Jurist Sharandeep Singh kan ikke forstå beslutningen.

”Hvorfor bliver Siri ved med at sige nej til den her kvinde? Hun er den type, vi gerne vil have i Danmark,” siger Sharandeep Singh.

”Hvorfor bliver Siri ved med at sige nej til den her kvinde? Hun er den type, vi gerne vil have i Danmark,” siger advokaten Sharandeep Singh om sin klient, Sheemaa Tariq (billedet). – Privatfoto.
”Hvorfor bliver Siri ved med at sige nej til den her kvinde? Hun er den type, vi gerne vil have i Danmark,” siger advokaten Sharandeep Singh om sin klient, Sheemaa Tariq (billedet). – Privatfoto.

Sharandeep Singh tager derfor atter kontakt til Siri. Herfra lyder det, at man har afgjort sagen som første instans, men henviser til, at der kan klages til Udlændingenævnet, hvis man er utilfreds med afgørelsen. Det gør juristen fluks, og fredag den 18. december 2020 modtager han et skriftligt svar fra Udlændingenævnet, hvor der står, at Sheemaa Tariq alligevel ikke behøver at forlade Danmark den 4. januar 2021.

”Udlændingenævnet har efter omstændighederne tillagt NemFamiliesammenførings klage over Siris afgørelser opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, således at Sheemaa Tariq og hendes to børn herefter har ret til at blive her i landet, indtil Udlændingenævnets afgørelse foreligger,” skriver de i et skriftligt svar, hvor det samtidig nævnes, at det kan tage op til 14 måneder, før afgørelsen er afgjort.

”Sagens status er nu, at Sheemaa Tariq gerne må blive boende i Danmark med sine børn. Nu skal vi bare vinde sagen, da Siri sagde, at hun skulle have arbejdet to år det samme sted, hvor jeg siger, at det bare skulle være to år, man var beskæftiget,” siger juristen.

Dog kan juristen godt se, at det formelt set er rigtigt, at loven siger, at man ikke kan blive, hvis en butik skifter CVR-nummer. Han mener dog, at der i den konkrete sag er grund til at fokusere mere på, at Sheemaa Tariq konkret har arbejdet samme sted, selvom arbejdspladsen undervejs har skiftet ejer.

”Ifølge mig har hun arbejdet det samme sted i over to år, da det er den samme bygning, den samme stilling og de samme kolleger. Bortset fra, at de har skiftet CVR-nummer. Man kan sammenligne det med supermarkeder. Hvis man arbejder i Netto og skifter job til Føtex, så er det i noget andet. Men hvis man arbejder i Føtex, og de skifter CVR-nummer, mens man arbejder i Føtex, så har man jo arbejdet samme sted,” forklarer juristen.

Sagen er nu sat på standby. Juristens klage er accepteret, og familiens udvisning er suspenderet, så Sheemaa Tariq kan arbejde videre hos Illum.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ønsker ikke at kommentere sagen:

”Jeg kan forstå, at sagen er påklaget til Udlændingenævnet. Jeg har det princip, at når en sag behandles i et uafhængigt nævn, så vil jeg som minister selvfølgelig ikke blande mig. Det, synes jeg selv, er et sundt princip. Derfor har jeg ingen kommentarer,” siger Mattias Tesfaye.

SF’s udlændingeordfører, Carl Valentin, mener derimod, at sagen burde afsluttes hurtigt til fordel for familien Tariq.

”Siris opførsel virker kritisabel for mig. Det vigtige må være, at man har haft arbejde og ikke, om firmaet har skiftet navn. Det er godt, at styrelsen reviderer sin beslutning, men jeg kan ikke se, hvad der kan forsvare yderligere 14 måneders tænkning,” siger Carl Valentin.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, men hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Mens sagen behandles, har Sheemaa Tariq fået et processuelt ophold i Danmark, hvilket betyder, at hun må blive boende, mens sagen kører.