Sigrid oplevede, at kommunen traf ulovlig afgørelse: Angsten for at få frataget hjælp sidder stadig i mig

Statsrevisorerne har i en ny rapport kritiseret, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i en tredjedel af alle klagesager om hjælp til mennesker med handicap. Sigrid Stilling Netteberg er 32 år og en af de handicappede, der oplevede, at kommunen traf en ulovlig afgørelse

"Selvfølgelig skal der være en kontrol. Men når det står sort på hvidt i den nye rapport, at der sker så mange fejl, så er det ikke i orden," siger Sigrid Stilling Netteberg.
"Selvfølgelig skal der være en kontrol. Men når det står sort på hvidt i den nye rapport, at der sker så mange fejl, så er det ikke i orden," siger Sigrid Stilling Netteberg. Foto: Privatfoto.

Du modtager hjælp fra ordningen borgerstyret personlig assistance (BPA). Hvorfor får du hjælp?

Jeg har cerebral parese (tidligere spastisk lammelse red.). Det betyder, at jeg går i en rollator og har problemer med at bevæge den ene hånd. Jeg bliver meget hurtigere træt end andre, skal økonomisere med min energi og har brug for praktisk hjælp til at løfte, bruge transportmidler, spise og gå på toilettet. Jeg fik tildelt borgerstyret personlig assistance (BPA), da jeg studerede på Roskilde Universitet, og hjælpen var helt afgørende for, at jeg kunne gennemføre min uddannelse og senere komme i job.

I 2016 besluttede Københavns Kommune, at du ikke længere skulle have hjælp, og to år efter i 2018 afgjorde Ankestyrelsen, at kommunens afgørelse var ulovlig. Hvad skete der?

Da jeg var færdig med min uddannelse, skulle Københavns Kommune genvurdere mit behov for hjælp. Kommunen besluttede, at jeg ikke længere havde ret til en personlig handicaphjælper, og jeg klagede til Ankestyrelsen. Jeg var heldig, at jeg kendte lovgivningen. Den fastslår, at man kan beholde hjælpen, mens en klagesag står på. Efter Ankestyrelsens afgørelse i 2018 kunne jeg beholde hjælpen.

Hvad betød det, at der i to år var usikkerhed om din hjælp?

Det var en stressende tid. Jeg havde fået arbejde og vidste, at hvis BPA-ordningen bortfaldt, så kunne jeg ikke længere beholde jobbet og ville højst sandsynligt ryge på overførselsindkomst.

Hvordan havde du det?

Der var hele tiden en følelse af ikke at blive forstået. Jeg skulle samle argumenter fra fagpersoner. Min daværende arbejdsplads havde stillet en advokat til rådighed for mig. Det er ikke alle, der har den mulighed og kan læse paragrafferne. Det er vanvittigt, at det er det, man skal kunne for at få sine ting igennem. Det er et helt ekstremt pres og ret karakternedbrydende at opleve, at ens ord ikke vægter. Jeg er siden flyttet til Rudersdal Kommune og har et rigtig godt samarbejde med kommunen, men der sidder stadig en angst i mig for, at ordningen ikke fortsætter.

Er der mange, der har det ligesom dig?

I dag er jeg selv ansat i organisationen Lobpa, der formidler personlig assistance til mennesker med handicap. Sidste uge havde vi en konference om den borgerstyrede personlige assistance på Christiansborg. Unge mennesker fortalte, hvordan de sidder derhjemme og ikke kan komme videre med en uddannelse, fordi de ikke kan få hjælp. Blandt andet en ung mand på 23 år, der har fået kommunalt afslag på hjælp til at komme på højskole og afslag på en BPA-ordning. Han modtager hjemmehjælp tre gange om dagen og bliver lagt i seng klokken ni. Det er ikke ungdomsliv.

Hvad betyder det for din tillid til systemet, at kommunerne så ofte begår fejl?

Det kan i den grad bekymre mig. Det er ikke i orden i et velfærdssamfund og demokrati, at der sker så mange fejl.

Handicapområdet koster mange penge. Kan du forstå, at kommunerne nøje overvejer hjælpen?

Ja, selvfølgelig skal der være en kontrol. Men når det står sort på hvidt i den nye rapport, at der sker så mange fejl, så er det ikke i orden. Det rammer en gruppe i samfundet, som ikke nødvendigvis har ressourcerne til at stå op for sig selv, og derfor er det endnu mere beskæmmende.

Kommunerne har lavet fejl på handicapområdet i årevis. Social- og ældreminister Astrid Krag (S) lover at komme med nye tiltag, der kan begrænse fejlene. Tror du, det vil lykkes?

Ja, jeg håber, at vores politikere holder, hvad de lover.