Prøv avisen

Simonsen er spindoktor for islam

Kim Møller. – Foto: .

Jørgen Bæk Simonsen står for, at enhver ideologisk kritik af islam blot er et skalkeskjul for, at man ikke kan lide muslimer, siger Kim Møller

Kim Møller, et af dine anklagepunkter mod Jørgen Bæk Simonsen er, at han ikke driver videnskab, men politik. Kan man ikke sige præcis det samme om din bog?

- Jeg skriver fra det modsatte politiske synspunkt og er heller ikke objektiv. Det hævder jeg heller ikke. Mit udgangspunkt er kritisk over for det multikulturelle, mens han nærmest gør sig til spindoktor for islam. Sidst i 1980ene sker der et skifte i hans syn på islam i retning af, at islam kun er, hvad den enkelte muslim gør det til. Det gør efter min opfattelse, at han ikke længere er islamforsker, men integrationsforsker.

Hvorfor er kritikken så personlig? Der er jo mange andre, der forsker i islam og integration, hvis position ikke er markant anderledes.- Fordi han er den eneste forsker, der har været med, lige siden de muslimske indvandrere begyndte at komme til Danmark. Men det er rigtigt, at flere andre skriver i den samme postkoloniale tradition. Simonsen er er på en måde en stor forsker, for det kræver omfattende viden at omfortolke og præsentere islam, som han gør. Samtidig står han for, at enhver ideologisk kritik af islam blot er et skalkeskjul for, at man ikke kan lide muslimer. Men enhver kan læse ud af islams tekster, at de giver ekstremister særligt gode vilkår.

Hvad er forskellen på forholdet til teksten mellem islam, kristendom og jødedom?

- Forskellen er, at mens kristendommen og jødedommen i bestemte lande har domineret, har islam rådet. Islam har altid taget al magten. Selvom en ny undersøgelse fra World Economic Forum siger, at 94 procent af egypterne går ind for ytringsfrihed, er det ikke ytringsfrihed i vor forstand, hvor friheden også omfatter islamkritik.

Samme undersøgelse peger på, at danske medier er særligt negative i deres fremstilling af islam. Hvordan passer det sammen med din påstand om, at Jørgen Bæk Simonsens standpunkt er dominerede i dansk debat?

- Den undersøgelse er lige til at pakke fisk ind i. Den er skrevet af Jørgen Bæk Simonsens mentorer i udlandet og kan ikke tages seriøst. For eksempel udlægges svar om, at befolkningen ser islam som en trussel, som udtryk for en irrationel frygt i befolkningen. Der åbnes ikke mulighed for at anskue truslen som reel.

Men du kan vel ikke mene, at muligheden for at ytre dit standpunkt er indskrænket, når danske medier får dette skudsmål, og når en lang række aviser giver din bog spalteplads?

- Nej, men det er Jørgen Bæk Simonsen, som medierne igen og igen beder om at udlægge, hvad islam er. Og der savner jeg, at han går mere videnskabeligt til værks frem for at optræde, som om han var PR-agent for Islamisk Trossamfund.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk