Prøv avisen

Skærpet kontrol med fængselsforkyndere

Undervisningsminister Bertel Haarder (V), justitsminister Brian Mikkelsen (K), integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) og indenrigsminister Karen Jespersen (V) var til stede, da handlingsplanen blev fremlagt i går. – Foto: Erik Refner.

Præster og imamer skal godkendes, hvis de vil arbejde i danske fængsler. Det kræver regeringen i forbindelse med en ny handlingsplan mod ekstremisme

Regeringen vil have bedre hånd i hanke med, at der ikke bliver prædiket ekstremisme i danske fængsler. Derfor skal samtlige præster, imamer og andre forkyndere, som søger job i Kriminalforsorgen, igennem en særlig kontrolprocedure.

Vi skal undgå imamer, som vil opfordre til ekstremisme, yderligheder og ingen dialog. Derfor igangsætter Kriminalforsorgen dette program. Det er de ekstremistiske holdninger, som vi er ude på at angribe, for vi kan selvfølgelig ikke have nogen rendende rundt i fængslerne, som opildner de indsatte, sagde justitsminister Brian Mikkelsen (K) i går, efter at regeringen havde fremlagt en 22-punkts handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering.

Ifølge kriminalforsorgen vil den særlige godkendelsesprocedure af gejstlige træde i kraft i løbet af 2009 og gælde alle nyansættelser. Både præster og imamer må indstille sig på den skærpede kontrol.

Det er klar, at det kommer til at gælde alle. Vi kan jo ikke lave en religiøs sortering, siger Brian Mikkelsen.

Kriminalforsorgen vil i løbet af 2009 ansætte imamer til 20 deltidsstillinger rundt omkring i landet. Frygten for, at de skal komme til at sprede ekstreme holdninger bag murene, er så udbredt, at Kriminalforsorgen har planer om at overvåge dem, når de er i funktion. Præcist hvordan, det skal foregå, har man endnu ikke lagt sig fast på, oplyser Kriminalforsorgen.

Handlingsplanen mod ekstremisme er kommet til efter interne uenigheder i regeringen, hvor velfærdsminister Karen Jespersen (V) for et par måneder siden angreb store dele af planen, som var udarbejdet af integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs (V) embedsmænd. Jespersen noterer nu med tilfredshed, at et kontroversielt forslag om at fremme muslimske studiegrupper i fængslerne er taget ud af planen. Til gengæld bliver der demokrati-træning i fængslerne, og fængselspersonalet uddannes til bedre at kunne spotte potentielle radikaliserede. Et andet sted, hvor regeringen sætter ind, er på de muslimske friskoler, hvor undervisningsminister Bertel Haarder (V) bebuder et særligt tilsyn, der skal sikre, at de lever op til at uddanne eleverne til at leve i et land med demokrati, frihed og ligestilling.

Trods de interne stridigheder om regeringens linje er Birthe Rønn Hornbech (V) tilfreds med regeringens forslag til en handlingsplan.

Hovedmidlet i Grundtvigs fædreland har altid været modsigelsen og diskussionen, men vi må konstatere, at det desværre ikke er tilstrækkeligt. Vi har en terrortrussel hængende over os, og vi ved, at der er grupper, der opfordrer til vold og had, og vi ser både højre- og venstreekstremister og ikke mindst ser vi islamismens fjæs i store dele af verden, sagde hun,

Før jul foregik en større debat om, hvorvidt Politiets Efterretningsstjeneste, PET, fortsat skal gå i dialog med personer med ekstreme holdninger. Dette har tjenesten fortsat ret til, og regeringen anbefaler nu, at den styrker denne indsats.

hall@kristeligt-dagblad.dk