Prøv avisen

Skak og musik forbedrer børns hukommelse

De individuelle Danmarksmesterskab i Skoleskak lørdag den 26. november på Abildgårdskolen i Odense. Her ses Martin Haubro, Niels Brocks Elitegymnasium i København. Foto: Johnny Anthon Wichmann

Børn kan ved hjælp af skak og musik forbedre evnerne i for eksempel matematik, viser svensk undersøgelsen

Når børn koncentrerer sig om at spille skak eller spille på et musikinstrument, er de ikke bare i gang med en fritidsinteresse.

De er også i gang med at træne arbejdshukommelsen større og dermed øge deres chancer for at klare sig godt i skolefag som matematik. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en svensk undersøgelse baseret på data fra 250 skolebørn, foretaget af hukommelsesforskeren professor Terkel Klingberg fra Karolinska Institutet i Stockholm, kan man ud fra målinger af børns arbejdshukommelse forudsige, hvor godt de vil klare sig i matematiktimerne to år senere.

Undersøgelsen viser, at jo større arbejdshukommelse er, jo bedre bliver skoleresultaterne.

Arbejdshukommelsen er den del af hjernen, som arbejder aktivt med at indsamle data til langtidshukommelsen.

- I dag ved vi, at arbejdshukommelsen er en flaskehals for al læring, og at det derfor vil rykke gevaldigt, hvis man kan udvide den, siger Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker.

- Det er i den forbindelse tankevækkende, at to af de mest effektive træningsmetoder, musik og skak, sammen med andre musisk-kreative aktiviteter er så godt som pillet ud af skolen, siger han.

Kjeld Fredens vurderer, at træning af arbejdshukommelsen er et effektivt middel til at sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolens normalklasser:

- Diagnosen ADHD er en meget bred diagnose for børn, der har svært ved at passe ind i skolen. Formentlig "fejler" mange af disse børn ikke andet, end at de har en utrænet arbejdshukommelse, siger han.