Prøv avisen

Skal den kriminelle lavalder sænkes?

Foto: stock.xchng

JA, mener Kim Andersen, retsordfører for Venstre. NEJ, mener Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet

JA mener Kim Andersen, retsordfører for Venstre

Du mener, at det er nødvendigt at tage en debat om den kriminelle lavalder, og at det kunne være en fordel helt at afskaffe den. Hvorfor?

Vi har en lille gruppe unge, som i en stadig tidligere alder begår stadig hårdere kriminalitet. Jeg mener ikke, at vi skal sætte børn bag tremmer. Slet ikke. Men hvis vi alle er enige om det, kan jeg ikke se, hvilke fordele den kriminelle lavalder så giver. Tværtimod kunne det give nogle fordele at fjerne den.

Hvilke fordele er det?

For det første ville det styrke de unges retssikkerhed. I dag har de ingen til at tale deres sag, men hvis man fjernede den kriminelle lavalder, ville de få en forsvarer og blive stillet for en neutral dommer. For det andet ville vi undgå problemet med, at nogle unge gemmer sig bag den kriminelle lavalder og gør ting, som de ellers ikke ville. Og for det tredje ville vi undgå, at ældre, hærdede kriminelle kan udnytte unge til at begå alverdens kriminalitet, fordi de er under den kriminelle lavalder og derfor ikke kan straffes.

Men hvis du ikke vil sætte børn under 15 år bag tremmer, hvad skal der så ske med dem?

Det mest interessante er i virkeligheden, hvad vi kan gøre for at forebygge, at børn og unge ender på den kriminelle løbebane. Der skal der sættes langt mere massivt ind. Men når det er gået galt for den 14-årige, skal der være en straks-sanktion. For eksempel en aftale om, at den unge skal flytte til den anden ende af landet og ind på et pædagogisk værested eller hjem, hvor han forpligter sig følge undervisning, deltage i fritidsaktiviteter, dyrke idræt og komme ind i et nyt miljø med nye venner og fagkompetente voksne, der sikrer en kærlig, men fast hånd over for den unge.

Men har kommunerne ikke allerede mulighed for at sætte sådanne ting i værk i dag?

Jo, i vid udstrækning. Men så kan man jo spørge, hvorfor vi så har så mange sager, hvor det går galt. Det er vi nødt til at bore ud og se, om noget i lovgivningen skal ændres, eller der skal andet til.

christina@kristeligt-dagblad.dk

NEJ mener Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet

Hvorfor er det en dårlig idé at afskaffe eller sænke den kriminelle lavalder?

- Al sund fornuft siger, og den eksisterende forskning viser, at straf ikke er et middel, der forhindrer kriminalitet. Der er heller ikke noget, der tyder på, at vi kan løse problemerne ved at straffe børn under 15 år. Så det er en særdeles dårlig idé.

Kim Andersen (V) vil jo ikke sætte børnene bag tremmer, men hjælpe dem væk fra den kriminelle løbebane. Hvorfor er det så slemt?

Vi frygter, at hvis man sænker eller fjerner den kriminelle lavalder, så er det blot et skridt på vejen mod regulære fængslinger af børn og unge. Og det er i strid med FN's børnekonvention. I forvejen har Danmark problemer med at holde unge under 18 ude af fængslerne, fordi der ikke er plads nok på de sikrede institutioner.

Men er det ikke nødvendigt at gøre noget ved problemet med ungdomskriminalitet?

Der er altså nogle alvorlige misforståelser i denne debat. Flere har givet den kriminelle lavalder skylden for bandekriminaliteten, men det er decideret forkert. Den tilgængelige viden viser, at det hovedsageligt er folk over 18 år, der er aktive i banderne. Så det vil næppe løse bandeproblemerne at sænke eller fjerne den kriminelle lavalder. For det andet er antallet af unge, der begår kriminalitet i Danmark, historisk lavt. Så der er altså ikke noget, der tyder på, at vi står med et stigende problem - tværtimod er lovlydigheden i top.

Men skal vi ikke reagere, hvis unge under 15 år begår kriminalitet?

Jo, men det er ikke nødvendigt at sænke eller fjerne lavalderen. Den sociale lovgivning rummer allerede i dag en lang række muligheder for at iværksætte forskellige foranstaltninger, hvis børn under 15 år begår kriminalitet. Det er bare op til kommunerne at gøre brug af de muligheder.

Hvad skal man så gøre i stedet for at pille ved den kriminelle lavalder?

Vi mener, at man skal styrke det forebyggende arbejde i stedet for at straffe mere. Og netop på det forebyggende område er der god plads til forbedring. Børnerådet foretog i 2008 en undersøgelse, der viste, at blot 10 af landets kommuner har sat sig konkrete mål for deres indsats mod ungdomskriminalitet. Der kunne man jo tage fat.

christina@kristeligt-dagblad.dk