Prøv avisen

Skarp kritik af Støjberg i sag om ”barnebrude”

"Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt inden for lovens rammer," skriver Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse. Foto: Jens Dresling

Folketingets Ombudsmand kalder det både ulovligt og særdeles kritisabelt, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for et år siden gav en generel instruks om, at gifte, mindreårige asylansøgere ikke måtte bo sammen i asylcentre

Må gifte asylansøgere bo sammen i asylcentre, også selvom den ene eller begge ægtefæller er under 18 år?

Spørgsmålet vakte voldsomt postyr for et år siden, da Berlingske i flere artikler problematiserede de såkaldte ”barnebrude” blandt asylansøgere, og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gav en instruks om, at mindreårige, gifte asylansøgere ikke længere måtte indkvarteres sammen i asylcentrene.

Herefter blev 27 unge flygtningepar adskilt af de danske myndigheder, fordi kvinden var under 18 år.

Seks af parrene havde børn, mens fem par ventede deres første barn.

Den instruks får nu skarp kritik af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der vurderer, at den var ulovlig.

”Sammenfattende finder jeg Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel,” skriver Ombudsmanden i et udkast til redegørelse om sagen, som ministeriet selv offentliggjorde i går.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skriver i en pressemeddelelse blandt andet:

”Jeg tager Ombudsmandens kritik til efterretning. Min holdning til denne sag er velkendt. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt inden for lovens rammer.”

Udlændingestyrelsen har opblødt sin praksis, så asylansøgernes individuelle forhold i dag vurderes, inden man tager stilling til, om gifte par skal have lov til at bo sammen. Det er som tidligere gældende, at par ikke får lov at bo sammen, hvis den ene ægtefælle, typisk pigen, er under 15 år. Redegørelsen viser, at i alt 34 par nåede at blive omfattet af Inger Støjbergs instruks. For 13 af parrene var aldersforskellen på de gifte 10 år eller mere. For hovedparten af parrene var der kun få års aldersforskel, og kun et fåtal af ægtefællerne var 15 år. De fleste mindreårige var 16 eller 17 år.

Folketinget behandler i dag et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti netop om indkvartering af mindreårige asylansøgere.

Ifølge forslaget skal man fortsat generelt afvise at lade par, hvor mindst den ene ægtefælle er mindreårig, bo sammen i asylcentre. Udlændinge- og integrationsordfører i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, mener, at det er udtryk for politisk aktivisme, at Ombudsmandens udkast til en rapport offentliggøres netop nu. Han bør slet ikke blande sig i den verserende sag, lyder det.

”Jeg synes ikke, det er Ombudsmanden opgave at diktere hverken regeringen, Folketinget eller noget som helst. Så han kan jo sådan set hoppe og springe lige så tosset, han vil. Hvis Folketinget er ved at behandle en sag, er det ikke hans opgave at komme med nogen former for konklusioner. Jeg mener, at Ombudsmanden agerer politisk her,” siger Martin Henriksen.

Omdrejningspunktet i Ombudsmandens kritik er, at man ødelægger asylansøgeres mulighed for et familieliv, og det er ulovligt ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer er da også godt tilfredse med Ombudsmandens kritik af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Chefjurist i Amnesty, Claus Juul, kalder kritikken for ”sund fornuft”. Han mener, at det er nødvendigt at vurdere de enkelte sager konkret.

”Man skal forholde sig til hvert enkelt par. Det er vigtigt, at man ikke taber det enkelte menneske af syne. Selvfølgelig skal vi beskytte mindreårige piger imod tvangsægteskab, men det gør vi ikke med en generel regel. Det gør vi i stedet ved at forholde os helt konkret til hvert enkelt par,” siger Claus Juul.

Børnerådets formand Per Larsen er også ”godt tilfreds.”

”Vi har hele tiden plæderet for, at man skulle tage hensyn til børnenes tarv. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at man fastholder, at der skal foregå en individuel vurdering af de enkelte sager,” siger Per Larsen.