Skimmelsvamp og rådne gulve: Børn bor i sundhedsskadelige huse på landet

Flere kommuner må genhuse familier, fordi deres boliger er så sundhedsskadelige, at de er uegnede til beboelse. En tredjedel af de genhusede er børn, viser rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive)

En rapport viser, at de genhusede er en blandet gruppe af børnefamilier og enlige mænd med massive sociale problemer. En tredjedel af de genhusede er børn under 18 år.
En rapport viser, at de genhusede er en blandet gruppe af børnefamilier og enlige mænd med massive sociale problemer. En tredjedel af de genhusede er børn under 18 år. . Foto: Paul Hanaoka/Unsplash.

Huse med bræmmer af fugt langs væggene, og vinduer, der er sømmet fast, så man ikke kan lufte ud. Det er det syn, der kan møde boligkoordinator i Guldborgsund Kommune, Jacob Pfeffer, når han tager på inspektion i kommunes dårligste boliger.

Hvert år bliver mellem 50 og 60 boliger i Guldborgsund Kommune erklæret for uegnede til at bo i, og omkring halvdelen af disse boliger er beboede. Det er typisk faldefærdige huse i små landsbyer, men der er også dårlige lejligheder i de lidt større byer.

”I en lang periode er de ressourcestærke flyttet. I stedet flytter mennesker ind, der har et normadeliv og måske har boet 20-30 steder, selvom de kun er i begyndelsen af 30’erne. Det er ofte mennesker, der har en drøm om at få fred eller om at få et nyt liv. De lader sig måske lokke af et tilbud om at leje et hus en idyllisk forårsdag, hvor man ikke ser fugten på væggene eller de dårlige gulvbrædder,” fortæller Jacob Pfeffer, der understreger, at husene både lejes ud af lokale og spekulanter uden for kommunen.

Guldborgsund er en af de kommuner, der har gjort mest for at genhuse borgere fra sundhedsskadelige boliger. Mellem 2010 og 2018 genhusede kommunen 245 borgere. Det fremgår af en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive, der for Bolig- og Planstyrelsen for første gang har undersøgt, hvad der kendetegner genhusede borgere i 20 kommuner i Danmarks yderområder.

Ifølge rapporten genhusede de 20 kommuner 756 personer mellem 2010 og 2018. Der findes ikke noget samlet overblik over antallet af nedrivningsklare ejendomme i Danmark, men Vive har tidligere vurderet tallet til mellem 10.000 og 22.000. Af disse boliger er langtfra alle beboet.

Rapporten viser, at de genhusede er en blandet gruppe af børnefamilier og enlige mænd med massive sociale problemer. En tredjedel af de genhusede er børn under 18 år. Der er en overvægt af mennesker med misbrug og psykisk sygdom, ligesom beboerne i de dårlige huse typisk flytter mere end befolkningen generelt. Hver tredje af de genhusede modtager kontanthjælp og hver femte førtidspension. 34 procent lever under fattigdomsgrænsen mod 14 procent af befolkningen generelt.

"Det er en stor samfundsmæssig udfordring, at vi har familier, der bor i sundhedsskadelige boliger, og at en tredjedel af de genhusede er børn. I de udsatte boligområder i byerne har vi stor erfaring i, hvordan vi får hjulpet familierne. Det har vi bare ikke i de tyndt befolkede områder,” siger rapportens hovedforfatter, projektleder Gunvor Christensen fra Vive.

Hun understreger, at selvom en del af de genhusede flytter ofte, så har over halvdelen boet i deres kommune i tre år eller længere.

”Der er en stærk fortælling om, at mange flytter fra hovedstadsområdet ud til dårlige boliger i landområderne. Men vi kan i vores data se, at mange faktisk har boet i landkommunen et stykke tid. Det siger noget om, at der er en social udsathed uden for de store byer, som ikke kun er resultatet af en udflytning fra storbyerne," siger Gunvor Christensen.

Det er en stor samfundsmæssig udfordring, at vi har familier, der bor i sundhedsskadelige boliger, og at en tredjedel af de genhusede er børn.

Gunvor Christensen

Projektleder hos Vive

Undersøgelsen viser også, at hovedparten af beboerne i de usunde boliger får hjælp af kommunen. Til gengæld har kun en femtedel af de genhusede søgt om den boligstøtte, som de er berettigede til.

Ifølge Jacob Pfeffer fra Guldborgsund Kommune er et af problemerne, at stort set alle boliger kan lejes ud, medmindre kommunen erklærer bygningen for sundhedsskadelig eller brandfarlig.

”Vi er meget bevidste om, at ingen skal bo i sundhedsskadelige boliger. Vi ser huse med skimmelsvamp og rådne gulve. Vi møder også mennesker med psykisk sygdom, som har det meget dårligt. Vi prøver altid at gå i dialog med lejerne, så de får hjælp til at løse deres problemer,” siger Jacob Pfeffer, der betegner det som enormt belastende at bo i en usund bolig.

”Det har hjulpet Guldborgsund Kommune, at vi kan få statstilskud til at rive dårlige boliger ned. Det giver mulighed for at fjerne de dårligste huse med fem bilvrag i forhaven. Hvis vi som kommune laver en indsats, kan vi udvikle smukke landsbyer, som er attraktive at bo i. Samtidig har vi ofte held med at genhuse til en bedre bolig, ” lyder det fra Jacob Pfeffer.

SF's landdistriktsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt finder det problematisk, at socialt udsatte bor i usunde boliger, og at spekulanter i nogle tilfælde udnytter situationen.

"Der er behov for at få lavet en høring blandt kommunerne for at finde finde ud af problemets omfang og samle erfaringer fra de kommuner, der gør noget ved problemet," Karina Lorentzen Dehnhardt.