Prøv avisen

Skoler skal bruge skak som specialundervisning

Skoleskak kan styrke elevers matematikevner, viste et projekt fra Trygfondens Børneforskningscenter i Aarhus i 2015. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix

Egmont Fonden og Dansk Skoleskak vil over tre år inkludere 3300 fagligt og socialt udfordrede elever på 50 skoler ved hjælp af skak. Ifølge forskere er skoleskak godt, fordi det både styrker koncentrationsevne, selvtillid og relationer, men det er ikke den gyldne løsning for alle

Hvis man er et barn med adfærdsdiagnosen ADHD, har man som skoleelev ekstra meget brug for en fast struktur og klare spilleregler for at kunne lære noget og begå sig socialt blandt andre. Her kan et godt hjælpemiddel være et gammelt brætspil, som spilles af millioner af mennesker, som har rødder tilbage til Indien 1500 år tilbage, og som har haft de samme faste spilleregler i over 400 år.

Det vurderer Egmont Fonden og Dansk Skoleskak, som nu i fællesskab søsætter projektet ”Skoleskak for alle”, der skal styrke læring og trivsel for 3300 udfordrede elever på 50 skoler over hele landet.

Egmont Fonden har afsat 8,7 millioner kroner til, at der over en periode på tre år uddannes 200 lærere og pædagoger i skoleskak som social læringsmetode. Derudover skal 250 af eleverne uddannes til såkaldte playmasters, en slags hjælpelærere, i skoleskak. Og så skal projektet føre til, at eleverne, hvoraf nogle går på specialskole, men de fleste i en almindelig folkeskole med specialtilbud eller særlig støtte, kommer godt videre i livet, betoner programchef i Egmont Fonden Mads Espersen Lyager.

”Vi er optaget af at gøre noget for elever, som klarer sig dårligt i grundskolen og måske ikke får gennemført en ungdomsuddannelse. Når vi går ind med så stor en indsats over for så stor en gruppe børn, hænger det sammen med, at skoleskak i forvejen er et velafprøvet koncept,” siger han.

At skoleskak kan styrke elevers matematikevner, viste et projekt, professor Michael Rosholm fra Trygfondens Børneforskningscenter i Aarhus gennemførte i 2015.

Mads Espersen Lyager henviser også til forskning fra Tyskland, Canada og USA, som tyder på, at skoleskak ikke kun skærper elever inden for oplagte områder som hukommelse, koncentration og logisk tænkning, men også deres sprogforståelse og trivsel.

Ifølge Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak, udgør skoleskak i sig selv et ”unikt læringsrum”, men det afgørende er, at der lokalt på skolerne uddannes lærere og pædagoger, som har forstand på metoden. Når skoleskak skal virke i en undervisningssammenhæng er det nemlig vigtigt at forstå, at det ikke bare handler om at skaffe bræt og skakbrikker og så sætte børnene til at spille med hinanden to og to.

Dansk Skoleskak har gennem flere år arbejdet med, hvordan aspekter fra skakspillet kan bruges i en konkret undervisningssammenhæng, blandt andet i matematiksystemet ”SKAK+MAT”. I udgangspunktet mangler Dansk Skoleskak et relevant, specialiseret materiale til gruppen af udfordrede børn og unge, hvorfor det også bliver en del af projektet at udvikle dette materiale.

På Blågård Skole i København har lærer og matematikvejleder Nina Steensen gode erfaringer med ”SKAK+MAT”-systemet og har gjort den iagttagelse, at netop udfordrede elever i hendes 2. klasse kan bruge det til at få succesoplevelser.

”Det at gennemskue systemer som dem, der findes i skak, er mange børn med diagnoser faktisk ret gode til. Når det pludselig er dem, der er i stand til at hjælpe de andre, giver det fællesskabsfølelse,” siger Nina Steensen, som mener, skoleskak især er effektivt til at lære specialelever at håndtere følelsen af at vinde og tabe og at acceptere fælles spilleregler.

Niels Egelund, professor emeritus ved DPU Aarhus Universitet, er ikke en del af projektet, men har for nogle år siden gennemgået den eksisterende forskning i skoleskak. På den baggrund vurderer han, at skoleskak især er godt til at lære skoleelever at holde fokus.

”Skoleskak er for mange en god metode til at lege sig til viden og kompetencer. Eleverne lærer at koncentrere sig, fordi de sidder med noget, de synes er spændende. Samtidig er det med til at skabe relationer, fordi man spiller med andre,” siger Niels Egelund, som dog tilføjer, at man ikke skal se skoleskak som ”den gyldne løsning” på alle skolens udfordringer:

”Inklusion handler om at opbygge nogle læringsmiljøer, som kan rumme flere. Hertil kan lærere benytte sig af mange muligheder, og i forhold til nogle elever er skoleskak et godt trick, der kan gøre det mere udviklende, spændende og hyggeligt at gå i skole.”