Skoleskak gør børn bedre til matematik

Det ældgamle brætspil går sin sejrsgang i folkeskolen som understøttende undervisning i matematik, koncentration og hukommelse. Danmarkshistoriens hidtil største skoleskakturnering med i alt 28.454 deltagere blev afsluttet i dag

Der er i de seneste år kommet stærk fokus på, at skakspillet ud over at være en sjov konkurrencesport kan understøtte børns matematikfærdigheder, koncentrationsevne og hukommelse. Her følger undervisningsminister Christine Antorini (S) et skoleskakparti fra sidelinjen.
Der er i de seneste år kommet stærk fokus på, at skakspillet ud over at være en sjov konkurrencesport kan understøtte børns matematikfærdigheder, koncentrationsevne og hukommelse. Her følger undervisningsminister Christine Antorini (S) et skoleskakparti fra sidelinjen. Foto: Andreas Ryssov, Dansk Skoleskak

Der blev flyttet skakbrikker til den store guldmedalje - og måske også til bedre danske Pisa-resultater - da 680 skoleelever fra 56 skoler landet over mødtes til landsfinale i skak i Billund i dag.

Finalen blev vundet af eleverne fra Vestfjends Skole fra Skive foran de to Aarhus-skoler Præstemarkskolen og Virup Skole efter efter et tæt løb, og dermed fik skakturneringen samme vinder som sidste år.

Skoleskakfinalen var kulminationen på en turnering, som begyndte på skolernes skakdag i februar, hvor i alt 28.454 skoleelever var med, og hvor de bedste kvalificerede sig til finalen i badelandet Lalandia i "Børnenes Hovedstad", Billund. Det er flere skakspillende børn, end det nogensinde før er lykkedes at tromme sammen, og i det hele taget sætter aktiviteten skoleskak nye rekorder hvert år. 

435 skoler har nu skoleskak på skemaet, hvilket er en fordobling på to år, oplyser Rasmus Kemp, programleder i Dansk Skoleskak.

"Vi er ude i en heftig udvikling, som hænger tæt sammen med skolereformens fokus på understøttende undervisning, som passer fantastisk godt sammen med det, skakspillet kan bruges til," siger han.

Mens nogle fritidstilbud føler sig truet af den ekstra eftermiddagstid, den nye folkeskole lægger beslag på, forholder det sig stik modsat med skak. Skak kan nemlig indgå i de nye understøttende skoleaktiviteter, som ikke er gængs skolepensum, men alligevel skal kunne styrke eleverne i forhold til at klare sig godt i skolen.

Og her rummer skakspillet nogle åbenlyse og målbare kvaliteter, siger Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og leder af Trygfondens Børneforskningscenter. Han har ledet en undersøgelse af skak som skoleaktivitet, som baserer sig på data fra 500 elever på fem forskellige aarhusianske skoler, og som slår fast, at skakspillet gør børnene bedre til matematik.

"Hvis man i 1., 2. eller 3. klasse tager en ugentlig matematiktime og erstatter den med en skaktime, vil eleverne blive markant bedre til matematik, end hvis de havde haft traditionel undervisning. Det er især de domæner, som handler om mønstergenkendelse, geometriske former og koordinatsystemer, som skak kan styrke. Men det er vores indtryk, at egenskaber som koncentration og hukommelse generelt også styrkes," siger Michael Rosholm.

Professoren tilføjer, at når alle skoler efter hans opfattelse burde overveje at indføre skoleskak, hænger det også sammen med, at skak er en aktivitet, som samtlige elever synes at kunne bruge til noget.

"Hvis vi sammenligner med andre tiltag, er der en tendens til, at det mest er den store gruppe i midten, der har gavn af dem. Det er svært at flytte de svageste og de stærkeste elever, men det kan skak faktisk gøre. Måske er det så effektivt, fordi det ikke opfattes som kedelig matematik, men som et spil, der er sjovt. Og det er godt til at styrke koncentration, fordi børnene ved, at de taber, hvis de ikke koncentrerer sig," siger Michael Rosholm.