Slutspil om forkynderlov er indledt

De store partier i Folketinget bakker op om en ny lov, der skal ”kriminalisere udtrykkelig billigelse” af blandt andet vold og terror som led i religiøs oplæring. Men der udtrykkes også fra flere sider utryghed ved loven

Kritikken af forkynderloven preller af på Venstres medlem af Retsudvalget, Jan E. Jørgensen.
Kritikken af forkynderloven preller af på Venstres medlem af Retsudvalget, Jan E. Jørgensen. Foto: Anita Graversen.

Skal imamer, præster eller rabbinere fremover kunne straffes for at opfordre til strafbare handlinger som led i den religiøse forkyndelse? Ja, mener Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, der har talt for den såkaldte ”imamlov” eller ”forkynderlov”, siden TV 2 i foråret sendte dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”. Den viste blandt andet, hvordan en imam i Grimhøjmoskeen i Aarhus talte for stening af kvinder og voldelig opdragelse af børn.

Med en formulering, der lyder, at ”den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger” en række strafbare handlinger, kan straffes med bøde eller fængsel op til 3 år, har justitsminister Søren Pind (V) fremsat sit forslag til en ny forkynderlov.

Under førstebehandling i Folketinget var opbakningen fra flere af retsordførerne klar, blandt andet Socialdemokratiets Trine Bramsen.

”Det er jo netop det, vi har set eksempler på i den dokumentar, der var fra Grimhøj, hvor der foregik religiøs oplæring, og hvor der blev opfordret til nogle af de her ting. (...) Der så vi jo, at det ikke var muligt at stille de her religiøse forkyndere til ansvar for deres ytringer,” sagde hun blandt andet, og gav sin støtte til forslaget. Også Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen og De Konservatives Søren Pape Poulsen udtryktes støtte til forslaget på vegne af deres partier.

Men der var også skepsis: Forslaget har alvorlige ”afgrænsningsproblemer,” mente Enhedslistens Rune Lund, der ikke kunne støtte forslaget.

”Hvornår er der tale om billigelse og ikke gengivelse fra religiøse tekster? Hvornår er der tale om religiøs oplæring og ikke bare undervisning?”

Ifølge Rune Lund kriminaliserer forslaget en opfordring til stening, hvis den eksempelvis er fremsat fra en præsts prædikestol, men ikke, hvis den er fremsat i en kronik i en avis.

”Men hvad så med religiøse blade?”, spurgte han og fortsatte med eksempler fra den folkekirkelige verden.

”Hvad så, når præsten er til kirkekaffe? Eller holder oplæg på det lokale bibliotek?”

En række høringssvar fra blandt andre menneskerettigheds - og advokatorganisationer har allerede påpeget flere af disse problemer og anbefalet, at loven ikke vedtages, men at der nedsættes et udvalg, der kan overveje, hvordan man laver en lovgivning, som Rune Lund kaldte en lov på et ”solidt og nøgternt grundlag og ikke en oppisket stemning efter en række tv-udsendelser.”

Også Liberal Alliances retsordfører Christina Egelund advarede mod forslaget, som hun mener går imod det helt grundlæggende demokratiske princip om ytringsfrihed, vi har herhjemme:

”Hvis ikke vi står vagt om ytringsfriheden, hvem skal så?,” spurgte hun.

”Forslaget går på paradoksal vis mørkemændenes ærinde ved at indskrænke ytringsfriheden.”

Kritikken preller dog af på Venstres medlem af Retsudvalget, Jan E. Jørgensen.

”Jeg synes, vi har fundet en god og afbalanceret løsning, hvor vi, uden at kompromittere ytringsfriheden og religionsfriheden mere end absolut højst nødvendigt, har fundet et effektivt middel til at komme nogle af de ting, vi så i dokumentaren til livs,” siger han.

Hvad mener du med det?

”Hvis lovforslaget var kommet ugen efter, dokumentaren blev sendt, kunne man forestille sig, at det var blevet ret voldsomt. Nationen var nærmest i chok. Men der har siddet en ældre, forstandig politiker for bordenden, Bertel Haarder (V), og det har været medvirkende til, at den allerværste ”vi-må-gøre-noget”-reaktion er blevet dæmpet. Du må godt holde en prædiken, der kritiserer danske værdier, det kan der jo være grund til. Det, du ikke må, er som led i oplæringen udtrykkeligt at billige en række helt klart definerede forbrydelser. Du må godt fortælle, at stening er beskrevet i Gamle Testamente og Koranen, men du må ikke billige, at man gør det mod utro kvinder.”

Hvad ligger der helt præcist i det med at ”billige”?

”Det er støtte i retning af decideret opfordring. I dokumentaren var en sekvens, hvor imamen giver instrukser i korporlig afstraffelse af sine børn. Der spurgte jeg da mig selv, om det ikke allerede var strafbart. Det svar, vi fik fra juristerne, var, at det forudsætter en direkte lige linje fra et helt konkrete tilfælde af vold mod et barn til den moske, hvor forældrene kommer. Med lovforslaget her indfages den mere kollektive opfordring, der ligger i ’gå ud og slå jeres børn, for det siger Mohammed, I skal gøre’.”