Socialdemokratiet: Nuancer hører ikke til i debat om abort

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at der er plads til nuancer i debatten om abort i Danmark. Enten er man for eller imod. Ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen (S) uddyber her

Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Lars Aslan Rasmussen, betragter abort som et emne, hvor der ikke er brug for nuancer.– Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.
Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Lars Aslan Rasmussen, betragter abort som et emne, hvor der ikke er brug for nuancer.– Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen, er du enig med statsministeren i, at der ikke skal være nuancer i debatten om abort?

Ja, jeg synes, det grundlæggende og entydigt er et emne, hvor der ikke er brug for nuancer. Vi har heller ikke brug for nuancer i debatten om, hvorvidt man må slå børn eller begå seksuelle overgreb. Det blev vi færdige med at diskutere for 20 år siden. Abort er kvindens eget frie valg, og Danmark var et af de første lande til at indføre fri abort. Det skal vi være stolte af. Det er typisk, at det er mandlige politikere og kirkens folk, der vil diskutere dette.

Anerkender I abort som et etisk problem?

Jeg anerkender, at det sagtens kan være svært for kvinder, der kan have nogle svære overvejelser. Men jeg anerkender ikke, at vi skal have en diskussion om at rulle tiden tilbage og indskrænke kvindens eget fri valg.

Hvis det er et etisk problem, burde man så ikke kunne debattere det?

Nej, for der er en helt klar dagsorden fra dem, der vil diskutere dette. Det er mandlige politikere og folk fra den kristne højrefløj i Danmark. De vil diskutere det, fordi det for dem er første skridt mod at få abort ulovliggjort. Der er mange etiske problemstillinger i samfundet, som vi ikke skal regulere.

Så fordi ønsket om nuancer kommer fra visse grupper som mandlige politikere og den kristne højrefløj, skal emnet ikke diskuteres?

Der er ingen tvivl om, at det er den kristne højrefløj og stærkt religiøse kristne, der vil rulle tiden tilbage i forhold til kvinders selvbestemmelse over egen krop. Ligestilling i Danmark er ikke til diskussion, ligesom revselsesretten ikke er.

Statsministeren skriver, at kvinder har uindskrænket ret til at bestemme over egen krop. Men det har de jo ikke, i og med at abort er ulovligt efter 12. uge. Er det et problem, at kvinder ikke kan bestemme over egen krop efter 12. uge?

Det er jo en lægefaglig vurdering, der har gjort, at grænsen ligger ved 12. uge. Det ved jeg ikke noget om, men jeg ved, at vi ligger på linje med mange andre lande.

I Norge diskuterer man, om abortgrænsen skal hæves. Mener I også, at den skal det i Danmark, så kvinden kan bestemme over egen krop i endnu længere tid?

Det må være en lægefaglig vurdering, hvornår den grænse skal ligge. I Norge er der en højrefløj, der helt vil have afskaffet abort, og det hører med til fortællingen. Det kommer ikke til at ske i Danmark.

Er det en god ting, hvis det årlige antal aborter falder?

Nej, det vil jeg slet ikke blande mig i. Det rager ikke mig, hvor mange aborter, folk får. Jeg synes bare, at det er en god ting, at der er mulighed for at få det.

Hvorfor ville det være et problem, at kvinder bliver tilbudt en samtale og rådgivning forud for beslutningen om at få foretaget abort?

Fordi det er et tiltag, Kristendemokraterne sætter i søen for at begrænse kvinders ret til abort.

Hvorfor vil et tilbud om rådgivning være et problem, hvis du ser bort fra, hvilke motiver du gætter på ligger bag?

Jeg synes, at kvinder sagtens selv kan finde ud af det. Der er mange svære ting her i livet. De har selv mulighed for at henvende sig til en psykolog, hvis de skulle have lyst til det. Det er et signal fra statens side om, at abort er moralsk forkert, hvis man tilbyder sådan en samtale.