Prøv avisen

Socialdemokratiet: Tre værdipolitiske mærkesager

Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Dan Jørgensen forklarer partiets tre vigtigste værdipolitiske mærkesager til valget 2019

1. Klima

"Der skal gøres markant mere for at redde klimaet. Vi tror mest på store, kollektive løsninger i Socialdemokratiet, hvor vi som samfund tager ansvar. Hvis man skal lægge afgifter på for at regulere menneskers adfærd, det kan være en okay idé, men så skal det altså ikke gøres på en måde, så det har en social slagside. Vi tror, at hvis man lægger afgifter på kød, så vil det ramme fattige familier hårdest. Vi tror, at hvis man lægger afgifter på fly, så vil det også ramme dem, som måske kun flyver en eller to gange om året og ikke dem, der flyver hele tiden på businessclass. Derfor er den grundlæggende pointe: Store, fælles løsninger for Danmark, der grundlæggende omlægger vores måde at producere og forbruge energi på."

2. Udviklingsbistand

"Udviklingsbistanden skal sættes op. Der skal bruges flere penge, men de skal også bruges på en anden måde. Præcis hvor stor procentdelen skal være, vil være lidt forskellig fra år til år, fordi efterhånden som vi bliver rigere, bliver der også brugt flere penge, og det er jo godt, men det har selvfølgelig også indflydelse på, hvor stor procenten af bruttonationalproduktet er. Det, der også er vigtigt at have med, er, at det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi bruger pengene. Vi vil gerne omlægge udviklingsbistanden, så vi bruger flere penge i nærområderne til de store konflikter, vi oplever i dag. Og så vil vi gerne give Afrika et historisk løft."

3. Public Service

"I en tid, hvor vi udsættes for "fake news". I en tid, hvor der sker store polariseringer i befolkningerne i Danmark og andre lande. I sådan en tid er der behov for, at vi styrker public service. Der er behov for at sikre kvaliteten i de medier, vi har adgang til i Danmark. Derfor synes vi, det er tudetosset, at regeringen har skåret i public service. Vi vil tilføre flere midler. Vi synes, at besparelserne i Danmarks Radio er for store, men vi synes, at det største problem er, at man generelt har skåret i den samlede public service-ramme."