Socialdemokratiet har sat kontroversielt valgløfte om tvangsoversættelser af prædikener i dvale

Socialdemokratiet sagde gang på gang under valgkampen, at alle trossamfund skulle tvangsoversætte deres udenlandske prædikener til dansk. Men få uger efter valgsejren fik kirkeministeren uld i munden, og siden har regeringen været tavs om forslaget

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har trods gentagne henvendelser over flere måneder ikke ønsket at svare på, om idéen om tvangsoversættelser af udenlandske prædikener stadig er aktuel.
Kirkeminister Joy Mogensen (S) har trods gentagne henvendelser over flere måneder ikke ønsket at svare på, om idéen om tvangsoversættelser af udenlandske prædikener stadig er aktuel. . Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

Det lød hårdt, bombastisk og konsekvent.

Socialdemokratiet gik sidste år til valg på ved lov at stille et utvetydigt krav til alle anerkendte trossamfund: Prædikener, der holdes på udenlandske sprog, skal oversættes til dansk og gøres offentligt tilgængelige.

Det fremgår af partiets udlændingepolitiske valgoplæg – og det blev gang på gang gentaget under valgkampen, blandt andre af nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Alligevel ser forslaget et år efter valget nu ud til at være gemt væk.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har trods gentagne henvendelser over flere måneder ikke ønsket at svare på, om idéen stadig er aktuel. Samtidig har Mattias Tesfaye efter en vinter med intens debat om uigennemsigtighed med pengestrømmene til moskéer tidligere på året præsenteret en aftale, der forbyder udenlandske donationer over 10.000 kroner til trossamfund. Men uden at have et pip om tvangsoversættelser i sig.

En enkelt gang har Joy Mogensen udtalt sig i sagen. Det skete i et tiltrædelsesinterview med Kristeligt Dagblad umiddelbart efter regeringsdannelsen. Her trak hun kraftigt i land på den politik, partiet ellers få uger inden havde været skråsikkert på.

Socialdemokratiet havde i løbet af valgkampen et udspil om, at der skal sættes krav til trossamfund om, at hvis der bliver holdt en prædiken på et fremmedsprog, skal den efterfølgende oversættes til dansk og offentliggøres på skrift. Er det noget, du vil arbejde for?

”Først vil jeg få undersøgt, hvilke krav der allerede er til trossamfundene. Umiddelbart lader det til at blive svært for myndighederne at håndhæve sådan et krav i praksis. Derfor vil jeg hellere sende en klar opfordring til trossamfundene om at oversætte prædikener til dansk. Det tror jeg vil være bedre end en lovgivning, men nu får vi se. Det er noget, vi kommer til at diskutere,” sagde Joy Mogensen dengang.

Derudover fik avisen i september et skriftligt svar fra ministeren, som hun ikke sidenhen har ønsket at uddybe:

”Det mente vi før valget, det mener vi nu, og vi er klar til at bruge de nødvendige værktøjer – også lovgivning. Regeringen vil arbejde videre med sine initiativer og præsentere dem, når de er klar”, skrev Kirkeministeriet dengang.

Joy Mogensen har ikke ønsket at stille op til interview til denne artikel. Udlændingeordfører Rasmus Stoklund (S) henviser til kirkeordfører Julie Skovsby, der ikke har ønsket at komme med en kommentar.

Regeringens tøven viser, at alvoren med stor sandsynlighed er gået op for Socialdemokratiet. Det vurderer Brian Arly Jacobsen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

”Det tyder på, at regeringen har indset, at det vil være et for voldsomt indgreb i religionsfriheden. Både muslimske trossamfund og kristne menigheder med eksempelvis polske, centralafrikanske eller filippinske rødder vil være udfordret af det her.”

”Det er små menigheder med meget få midler, som ikke har ressourcer eller mandskab til at oversætte alle prædikener. Fra begyndelsen har det været et uigennemtænkt forslag,” siger Brian Arly Jacobsen.

Også Hans Raun Iversen, lektor emeritus i teologi på Københavns Universitet, kalder forslaget for et ”fuldstændigt uoverskueligt bureaukrati”.

”Det er en sejr for religionsfriheden, hvis ikke det gennemføres,” siger han.

Hvorfor?

”Det er meget tæt på noget totalitært, hvis man pålægger trossamfund, at deres ytringer straks skal oversættes til dansk. Retten til at høre forkyndelsen på sit modermål er en central del af vores lutherske arv. Derfor skal man ikke underlægge trossamfundene en smålig kontrol.”

Hos Venstre kritiserer udlændingeordfører Mads Fuglede S-regeringen for at tie om forslaget:

”Socialdemokratiet har helt kynisk stillet en række stramninger i udsigt, som man er fuldstændig ligeglad med at få gennemført. Det er bedragerisk.”

Venstre er dog i substansen godt tilfreds, hvis Socialdemokratiet løber fra valgløftet.

”Det er et fjollet forslag, der i vidt omfang rammer kristne frikirker og menigheder, som prædiker på engelsk. For dem vil det her være rigtig vanskeligt,” siger Mads Fuglede.

Andreas Steenberg, udlændingeordfører hos De Radikale, mener, at forslaget fra begyndelsen var ”meningsløst”.

”Det væsentlige er, at vi som samfund tager afstand, når forskellige religiøse ledere siger ting, der er i modstrid med demokratiske værdier. Det er bedre end at sætte små menigheder til at oversætte og transskribere,” siger han.