Prøv avisen

Socialdemokratiets ordning mod krænkelser

Socialdemokratiet etablerer en uafhængig ordning mod krænkende adfærd gennem et advokatfirma.

Ordningen omfatter Socialdemokratiets folkevalgte, tillidsvalgte og politisk udpegede personer.

Konkret består den uafhængige ordning i, at man kan henvende sig til et advokatfirma.

Behandlingen af sager sker efter følgende grundprincipper:

* Fortrolighed

Kun personer, der kender sagen eller er involveret i behandlingen, skal kunne få information om indholdet.

* Respekt for privatliv

Personoplysninger skal behandles i tråd med den gældende lovgivning.

* Modsigelse

De anklagede skal have mulighed for at udtale sig om sagen og gøre sig bekendt med beskyldningerne.

* Objektivitet

Sager skal sikres objektivitet og saglighed for alle de involverede. Alle relevante sagsforhold skal inddrages, og disse skal afvejes på et sagligt grundlag.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/