Socialdemokratisk næstformand: Vielse af homoseksuelle skal være en pligt

Præsters frihed til at nægte vielse af homoseksuelle skal afskaffes, mener Socialdemokratiets kulturordfører og næstformand Mogens Jensen. Den tanke er autoritær og i strid med dansk frihedstradition, lyder det fra teologer, der efterlyser forståelse for bredden i folkekirken

Der er delte meninger om vielse af homoseksuelle. Sveriges statsminister Stefan Löfven mener blandt andet, at præster bør tvinges til at vie homoseksuelle.
Der er delte meninger om vielse af homoseksuelle. Sveriges statsminister Stefan Löfven mener blandt andet, at præster bør tvinges til at vie homoseksuelle. Foto: DRESLING JENS/POLFOTO.

Forleden sagde den svenske statsminister, Stefan Löfven, at præster i Sverige bør tvinges til at vie personer af samme køn. Socialdemokratiets næstformand og kulturordfører Mogens Jensen læste nyheden om dette og blev begejstret. Det samme bør være tilfældet i Danmark, lyder det nu fra den socialdemokratiske folketingspolitiker.

Dermed ønsker han at fratage folkekirkepræster muligheden for at nægte at vie homoseksuelle. En mulighed, de ellers har haft siden 2012, hvor personer af samme køn har kunnet blive viet i den danske folkekirke.

”Vi har skrevet under på Menneskerettighedserklæringen, der siger, at man ikke må diskriminere på baggrund af seksualitet, etnicitet og religion. Derfor er det et problem, at præster kan nægte at vie på grund af seksualitet,” siger han.

En sådan ordning, hvor præster kan tvinges til at vie homoseksuelle, er ikke forenelig med dansk friheds- tradition, mener Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultets- leder ved Menighedsfakultetet i Aarhus.

”Det vil være på kant med åndsfriheden og betyde, at en stor gruppe præster vil blive tvunget til at søge job uden for folkekirken. Det vil medføre en stor konflikt og splittelse i kirken,” siger han.

Han tilføjer, at folkekirken i Danmark er en positiv historie sammenlignet med kirken i Sverige netop på grund af vores åndsfrihed. Vores frihedstradition har nemlig, ifølge fakultetslederen, gjort, at det er lykkedes at holde sammen på en kirke, der rummer flere teologiske anskuelser. Det risikerer man at miste, hvis man fratager folkekirkepræster retten til at nægte at vie homoseksuelle, frygter han.

”Det er i virkeligheden et meget autoritært forslag. Hvorfor vil Mogens Jensen ikke have et samfund, hvor man kan være uenige? Jeg synes, at det er problematisk, at han vil indføre ligestilling på denne måde gennem regler i stedet for at fremme værdierne gennem dialog,” siger han.

Teolog Ingrid Ank, der er leder af Grundtvig-Akademiet, er enig i, at spørgsmålet om vielse af homoseksuelle bør behandles gennem debat i stedet for lov.

”Jeg synes, at det er et dybt kritiserbart bibelsyn, der ligger til grund for, at nogle præster ikke vil vie homoseksuelle. Men vi må respektere, at der findes præster med disse holdninger i folkekirken, og så tale op imod det bibelsyn, hvis vi er uenige. Jeg kan sagtens forstå, at det kan føles diskriminerende for en homoseksuel at blive afvist af en præst, men jeg mener ikke, at lovgivning er vejen frem,” siger hun.

Heller ikke Anders Gade-gaard, domprovst ved Vor Frue Kirke i København, er tilhænger af Mogens Jensens idé.

”Det ville være et indgreb i en dansk frihedstradition. Jeg synes bestemt, at man skal vie homoseksuelle, og jeg forstår ikke argumenterne for, hvorfor man ikke skulle gøre det. Men der bør være frihed for præster til at sige nej,” siger han.

Derimod mener domprovsten, at det er på tide at gøre det obligatorisk for folkekirkepræster at vie fraskilte. Ligesom tilfældet med homoseksuelle er det nemlig muligt via den såkalte samvittighedsfrihed for præster at nægte at vie fraskilte.

”Da kvinder fik lov at være præster, kunne biskopper nægte at ordinere dem i begyndelsen, men det er ændret nu. Konservative holdninger skal have frihed til at trives i en periode, indtil udviklingen har gjort, at noget er blevet en norm. Vielse af homoseksuelle er for nyt til at være blevet en norm, men måske er det anderledes om 30 eller 50 år. Først bør vi se på vielse af fraskilte, der har været muligt så lang tid, at det nu er blevet en norm,” siger han.

Ifølge Mogens Jensen er det ikke et emne, der er blevet diskuteret internt hos Socialdemokratiet. Kristeligt Dagblad har uden held forsøgt at få en kommentar fra partiets kirkeordfører Karen Klint.

Alternativets kirkeordfører, Ulla Sandbæk, ønsker ikke at ikke udtale sig, men vil tage spørgsmålet op internt i partiet efter sommerferien.