Prøv avisen

Sociale medier gør den politiske debat mere rå

Ovenstående skærmbillede er fra fødevareminister Mette Gjerskovs (S) Facebook-væg. Flere eksperter i sociale medier og politisk kommunikation er enige i, at den politiske tone har ændret sig med brugen af særligt Facebook.

Politikere udtaler sig i stigende grad bramfrit på Facebook og andre internet-medier. Det kan undergrave den politiske debat, men også gøre den mere vedkommende, mener forskere og iagttagere

For nylig følte fødevareminister Mette Gjerskov (S) sig provokeret af et tv-indslag om vielse af homoseksuelle og satte sig til tasterne:

De der biskopper skulle de ikke finde en talsmand fra dette århundrede? Præster får lov til at vie homoseksuelle, men de kan også sige nej tak. Denne åbenbart uhyrlige mulighed får biskopper til at blive tøsefornærmede, skrev hun på det sociale medie Facebook.

LÆS OGSÅ: Unge: Mor og far er pinlige på Facebook

Og hun er blot én blandt et stigende antal fremtrædende politikere, der benytter de sociale medier på internettet til at udtale sig langt mere bramfrit, end politikere normalt gør i medierne og i Folketinget.

Da Venstres Søren Pind var udviklingsminister, skrev han eksempelvis om en kritisk jurist: Ku ham Claus Haagen ikke snart tage at holde sin dyb indånding mund. Hvor f er juraen i alt hans ordgejl?. Og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance skrev om fattige danskere: "Jeg brækker mig.

Er de sociale medier i færd med at forfladige og forrå den politiske debat? Ja, i den grad, mener professor og direktør for Søren Kierkegaard Forskningscentret Niels Jørgen Cappelørn:

Det virker, som om den etiske omgangsform, politikere og andre meningsdannere normalt har brugt, suspenderes på ikke bare Facebook, men også i blogs og andre sociale medier. Der er opstået et frisprog, som ikke blot undergraver politikernes egen troværdighed, men den offentlige debat i det hele taget. For jeg frygter, at dette nye frisprog snart vil sprede sig og blive en del af den almindelige sprogbrug, siger han.

Flere eksperter i sociale medier og politisk kommunikation er enige i, at den politiske tone har ændret sig med brugen af særligt Facebook.

Forklaringen er den simple, at Facebook stadig er nyt og uprøvet territorium for de fleste politikere og de generationer, de tilhører, mener Thomas Bigum, som har stiftet en tænketank for læring og uddannelse inden for håndtering af sociale medier.

Mens den unge generation i dag veksler uproblematisk mellem den digitale virkelighed og den virkelige, sker der ofte et karakterskifte hos de lidt ældre brugere, som ikke er opflasket med sociale medier. Når de sidder foran skærmen, skaber de ofte en illusion af at være i et privat rum og undervurderer derfor slagkraften i deres ord.

Når vi nu ser en stigning i de bramfrie udtalelser, er det dog også udtryk for, at nogle politikere er begyndt at bruge Facebook mere strategisk, siger han:

Der er stadig en del svipsere fra politikerne, fordi vi trods alt er i en prøveperiode med Facebook, men det går samtidig op for stadig flere politikere og ikke mindst deres spindoktorer at jo mere markante udsagn, de kommer med på internettet, jo større og hurtigere gennemslagskraft har de. Vil man gerne have gang i en debat eller promovere en sag, er der lige nu ikke nogen mere effektiv måde at gøre det på end gennem Facebook på facebooksprogets præmisser.

Den samme tendens ser lektor Anders Esmark fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Den politiske kommunikation bliver generelt professionaliseret i disse år, og det samme gælder brugen af sociale medier.

At det så betyder flere bramfri udtalelser, ser han dog hovedsageligt som en fordel for den politiske debat.

Vælgerne er netop trætte af den facade og tomgangsretorik, der præger de fleste politikere i dag. De efterspørger mere autencitet og modet til at have markante holdninger, og det giver denne nye kommunikationsform. Den gør politik mere vedkommende for mange vælgere, siger han.

Formanden for Folketinget, Mogens Lykketoft (S), ser heller ikke noget problem i politikernes brug af Facebook. Han ser derimod det sociale medie som en unik mulighed for at henvende sig til de unge vælgere på en mindre formel måde.

Det samme mener fødevareminister Mette Gjerskov (S):

Jeg er valgt til at have holdninger, så derfor er det ikke en trussel mod mit embedes troværdighed, når jeg skriver min holdning på Facebook. Det er samtidig en meget uformel måde at komme i kontakt med folk på, men det er klart, at der er behov for en vis selvjustits, for der er helt sikkert et mere løst sprogbrug end så mange andre steder.

Socialdemokraterne er et af de få partier, der har indført intern uddannelse i brugen af sociale medier.

Facebook følger med i, hvad der skrives på hjemmesiden. - Foto: .