Prøv avisen

Soldater får officiel modtagelse

Soldater, pårørende og feltpræster har flere gange kritiseret det danske samfund for at modtage soldaterne med ligegyldighed og blot møde dem med hashhunde og paskontrol. - Foto: Jesper Kristensen Denmark

De danske soldater skal ikke længere komme hjem ad bagdøren uden behørig tak

600 danske soldater, der det seneste halve år har gjort tjeneste i Afghanistan, lander i danske lufthavne drypvis i februar, men i modsætning til tidligere hold, som har været af sted, venter der dem en velkomst med fuld musik.

Soldater, pårørende og feltpræster har flere gange kritiseret det danske samfund for at modtage soldaterne med ligegyldighed og blot møde dem med hashhunde og paskontrol.

Men denne gang skal det være anderledes. Den 26. februar samles alle de hjemvendte på Holstebro Kaserne også de soldater, der tilhører garnisoner i det øvrige Jylland eller på Sjælland.

De 600 soldater marcherer gennem Holstebros gågader iført deres ørkenuniformer med Prinsens Musikkorps forrest. I byen vil de blive mødt af flag og pårørende for at slutte i Holstebro Musikteater. Her vil der være plads til dem og deres pårørende, så de omkring 1200 mennesker kan høre Holstebros borgmester tale, lytte til Poul Krebs, der har komponeret en sang om hjemvendte soldater, ligesom der vil være underholdning af stand up-komikere.

Det er nyt, at danske soldater marcherer gennem danske byer, og det sker efter ønske fra Hærens Operative Kommando. Ugen før marchen i Holstebro marcherer 300 soldater, der er hjemvendt fra Kosovo, gennem Aalborg midtby for at ende i Aalborg Hallen, hvor byen takker dem for indsatsen, og borgmesteren taler.

Tidligere har de hjemvendte holdt parade på kasernerne, og det har ikke været synligt for offentligheden, hvad der foregik.

Det betyder meget for såvel de pårørende som soldaterne, at man nu gør det synligt for alle, at Danmark har soldater afsted, fremhæver chefsergent og projektofficer Preben Hein fra Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Vi håber meget, at forsvarsministeren og nogle af forsvarsordførerne kommer. Det bliver en dag med pomp og pragt, hvor soldaterne og deres pårørende skal føle sig velkomne hjem.

Forsvarsministeriet meddeler dog, at ministeren ikke kommer, idet han besøger soldaterne, mens de er udsendte. Heller ikke Venstres forsvarspolitiske ordfører, Karsten Nonbo, dukker op.

Der er ikke noget, jeg hellere ville, så jeg er meget ærgerlig over, at marchen ligger netop på en torsdag, der er den travleste dag på Christiansborg. Den dag kan vi som politikere ganske enkelt ikke udeblive fra, medmindre præsidiet vælger at gøre en undtagelse og det er knap så sandsynligt, siger han.

De Konservatives forsvarsordfører, Helge Adam Møller, kalder det for et fantastisk godt initiativ, men han tror heller ikke, han kommer, idet han ikke er inviteret.

Jeg forventer, at vi i løbet af kort tid bliver enige om et forslag, der indebærer, at alle soldater, der har været udsendt det seneste år, kommer til en reception på Christiansborg, hvor Folketingets formand taler, og hvor politikerne kan hilse på soldaterne. Præcis som vi kender det fra statsborgerskabsdagen, siger Helge Adam Møller.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk