Prøv avisen

Solsystemets inderste planet

* Merkur, som mandag 11. november foretager en sjælden passage hen over solskiven, er den mindste og inderste af planeterne i vores solsystem.

* Merkur ligner Jordens måne: Der er kraterfyldte områder og plane sletter, den har ingen måner og ingen atmosfære af betydning.

* Merkurs diameter er kun to femtedele af Jordens. Da planeten tilmed er omkring 92 millioner kilometer borte, er den ikke særligt synlig fra Jorden.

* De seneste Merkur-passager indtraf i 2003 og 2016. Den næste kommer i 2032. Merkur-passager ses i gennemsnit 13 gange hvert århundrede.

* Planetens passage blev første gang observeret i 1631 af Pierre Gassendi. Den var forudsagt af den tyske astronom Johannes Kepler.

* Mandagens Merkur-passage indledes kl. 13.35, når planeten som en lille sort plet rører solranden. Passagen varer fem en halv time.

* Midtpunktet, hvor Merkur står længst inde på solskiven, er kl. 16.19. Da er solen ved at gå ned i Danmark.

* Man skal beskytte øjnene med solformørkelsesbriller eller betragte passagen gennem et solteleskop med filter.

Kilder: Ritzau, Den Store Danske

/ritzau/