Statistisk Tiårsoversigt: Vi blev meget rigere i 2010’erne. Men blev vi lykkeligere?

Danmarks Statistiks nylige publikation Statistisk Tiårsoversigt 2021 viser, at 2010'erne blev bedre end deres rygte. Meget bedre. Spørgsmålet er, om statistikkerne har øje for det hele?

Statistisk Tiårsoversigt: Vi blev meget rigere i 2010’erne. Men blev vi lykkeligere?
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

2010’erne. En alenlang ørkenvandring i finanskrisens skygge. Et politisk kaotisk årti med brexit, flygtningestrømme på motorveje, håbløse krige i Mellemøsten og en afsindig amerikansk præsident. Præget af vold, bandeopgør i gaderne og som rosinen i pølseenden den pandemiske coronakatastrofe.

Altsammen skete det, men er det sandheden om 2010’erne?

Danmarks Statistik har for nylig udgivet sin publikation Statistisk Tiårsoversigt 2021. Ligeså støvet titlen er, ligeså perspektiverende er de endeløse talrækker og grafer på det moderne samfunds op- og nedture. Uagtet at der gennem årene er sagt mange grimme og latterliggørende ting om netop statistikker – fra Winston Churchill’s ”Jeg tror kun på statistikker, jeg selv har manipuleret” til Mark Twains ”der findes tre grader af løgn – løgn, forbandet løgn og statistik.”

En lille rundtur i otte af statistikkerne, som Kristeligt Dagblad byder på i dagens avis, er, om ikke forbandet løgn, så kun et udsnit af sandheden. Det ville være muligt at finde otte andre grafer, der gav et negativt billede af 2010’erne. Dog – enhver, som vil ulejlige sig med at gennempløje de godt 200 sider, vil nok medgive, at de positive historier springer mest i øjnene. Foruden alle dem, der både kan fortolkes positivt og negativt.

Er det for eksempel en trist historie, at bilparken er vokset fra 2,1 millioner til 2,7 millioner biler de seneste ti år? Alle dem, der har købt dem, vil formentlig opfatte det som godt. De har fået lettere og måske sikrere ved at komme rundt. For samfundets mål om at reducere udledningen af kuldioxid er sagen mere speget. De nye biler er på den ene side mere energieffektive, og faktisk bruger man stort set den samme mængde brændstof i dag som for ti år siden. På den anden side vil de mange nyindkøbte biler udskyde tidspunktet for udskiftning til den elbil, der for alvor kunne hjælpe klimaet.

Samtidig viser graferne, at offentlig transport relativt set er blevet væsentligt dyrere, især sammenlignet med biltransporten. Det skubber heller ikke på det grønne tog.

Hvad de fleste politikere til gengæld er enige om, er, at den grønne omstilling ikke lader sig gennemføre uden økonomisk vækst. På det punkt har 2010’erne vist sig at være væsentligt bedre end sit rygte. Den danske økonomi er i topform. Milliarderne er væltet ind, ikke mindst i samhandelen med udlandet. Selv ikke halvandet års coronapandemi har ændret nævneværdigt på det.

Reallønnen er vokset, arbejdsløsheden er historisk lav og antallet af trafikdræbte og skadede er faldet markant. For bare at nævne nogle af de mange gode nyheder i udgivelsen.

Det anfægtende er, at velstand og penge ikke sikrer lykken. Af statistikkerne kan man se, at der stadig bliver flere diagnosticerede kræfttilfælde. Flere er blevet hjemløse, og det kan godt være, at udgifterne til sundhed er steget markant, men antallet af psykiatriske indlæggelser er også vokset fra 34.000 i 2010 til 45.000 i 2020.

Så ja, statistik er om ikke forbandet løgn, så i hvert fald kun en del af sandheden.