Prøv avisen

Statsligt bureaukrati spænder ben for nyt hospice

Kamillianer-Gaardens Hospice i Aalborg var egentlig parat til at flytte til noget større og bygge nye lokaler, men nu er projektet strandet i bureaukrati. Modelfoto

Opførelsen af nyt hospice er blevet bremset af en regel for offentligt byggeri, selvom hospicet er selvfinansieret og selvejet. Meningsløst, siger hospicechef

Det hele kørte egentlig på skinner for Kamillianer-Gaardens Hospice i Aalborg. Hospicet fik sidste år tildelt tre nye sengepladser af regionen og så sig i den forbindelse nødsaget til at flytte til noget større.

Der blev derfor fundet en god byggegrund i Nørresundby, fundet en køber til den gamle bygning og udarbejdet en finansieringsplan, som ikke bød på yderligere udgifter for Region Nordjylland i fremtiden. Alt var klar.

Nu står projektet i Aalborg til at strande på grund af en såkaldt deponeringsregel, der bruges til at regulere regionernes offentlige byggeri. Hvis en region årligt bygger mere, end den har ret til, skal den indbetale en form for depositum til staten for at få lov til at bygge mere. Da Region Nordjylland har meget byggeri i gang, kræver staten 60 millioner kroner, hvis det nye hospice skal blive til noget, og det har regionen ikke mulighed for at betale.

Dermed spænder reglen ben for det nye byggeri, hvilket undrer chef for KamillianerGaardens Hospice Anette Agerbæk. For hospicet er ikke en offentlig institution.

”Da jeg først hørte om reglen, troede jeg ikke på det. Vi er en selvejende institution og dækker selv finansierings-udgifterne. Alligevel kræver staten, at vi skal indordne os under en bureaukratisk regel for offentligt byggeri, hvilket forhindrer os i at fortsætte. Det er ulogisk og meningsløst,” siger hun.

Grunden til, at hospicer går ind under reglerne for offentligt byggeri, er, at regioner og kommuner dækker udgifterne for at have hospicepatienter. Men hospicet er stadig en selvejende institution, og Region Nordjylland har derfor siden sommer søgt om undtagelse fra reglen to gange. Begge gange har de fået afslag, og derfor skal Anette Agerbæk og hospicets bestyrelsesformand, Mogens Nørgård, i morgen mødes med Folketingets social- og indenrigsudvalg for at bede om dispensation.

”Jeg håber, politikerne kan se meningen i at give os dispensation, for ellers må vi blive i vores nuværende hus, hvor vi kan bygge om, men ikke bygge ud. Det betyder mindre plads til hjælpemidler, pårørende og møderum, og at de nye patienter vil få værelser med udsigt til ambulancer og rustvogne,” siger Anette Agerbæk.

Også formanden for KamillianerGaardens Hospice og medlem af regionsrådet i Region Nordjylland, Mogens Nørgård, finder det utroligt, at hospicet skal ligge under regionens ramme for byggeri.

”Det er tåbeligt og kan forsinke byggeriet længe. Regionerne bygger meget i øjeblikket, og der kan gå op til tre år, før vi vil kunne få lov til at bygge hospicet, uden at regionen skal lægge et stort beløb i depositum for os,” siger han.

Ifølge landsformand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk var region Midtjylland tæt på at få problemer med samme deponeringsregel, da de byggede det nye Gudenå Hospice i Bræstrup. Men her endte regionen med at blive undtaget fra reglen, og på samme måde håber Tove Videbæk, at politikerne i fremtiden vil kunne se fornuften i at give dispensation i alle tilfælde med byggeri af hospicer.

”Når en bestyrelse for et hospice har pengene til byggeriet, har en grund, har tegninger - ja, har alt, hvad der skal til, og ikke skal låne penge af regionen eller kommer til at ligge regionen til last i forbindelse med byggeriet, så er det uforståeligt, at de skal rammes af denne regel. Jeg håber, at reglen kan blive rettet til, så den ikke fremover rammer nye hospicer eller gamle hospicer, som bygger nyt,” siger hun.

Medlem af Folketingets social- og indenrigsudvalg Orla Hav (S) mener umiddelbart, at KamillianerGaardens Hospice har en god sag.

”Hvis vi giver dem dispensation, vil alle være glade, for på den måde får hospicet plads til de tre nye sengepladser, og finansieringen styrer det selv. I dag omfatter deponeringsreglen ikke byggeprojekter hos gymnasier, som er selvejede, men knyttede til staten, og derfor kan jeg ikke se, hvorfor reglen skal ramme selvejende institutioner knyttet til regioner og kommuner.”

Også Venstres socialordfører, Jan E. Jørgensen, vil se på, hvordan man kan undgå at spænde ben for hospicet.

”Men i første omgang vil jeg gerne undersøge, om hospicet måske har grebet sagen forkert an, og om der allerede findes andre løsninger på problemet. Jeg vil være åben for at diskutere nye løsninger, men vi skal huske, at der er en grund til, at vi har et anlægsloft i regionerne.”

Andre læser lige nu