Prøv avisen

Stigende interesse for dansk i udlandet

Selvom det danske sprog på nogle planer taber terræn i disse år, har udlændinges lyst til at studere dansk ved et universitet aldrig været større. - Foto: colourbox.com

Flere tusinde studerende i mindst 25 lande læser dansk ved et universitet i hjemlandet. Især i Tyskland er der i disse år en voksende optagethed af dansk sprog og kultur, vurderer eksperter

Hollændere studerer dansk for at læse Kierkegaard på originalsproget, polakker studerer dansk for at kunne arbejde i Danmark, og masser af tyskere studerer dansk, fordi nordisk kultur er på mode, og fordi "Dänen lügen nicht" (danskere lyver ikke).

Selvom det danske sprog på nogle planer taber terræn i disse år, har udlændinge lyst til at studere dansk ved et universitet aldrig været større. En opgørelse fra formanden for de danske lektorer i udlandet, Nina Møller Andersen, viser, at det ved mindst 68 universiteter i 25 lande er muligt at studere dansk. Alene i Tyskland findes der 13 universiteter med mulighed for at studere dansk sprog og kultur.

- Blandt de studerende ude i verden er interessen for dansk stigende, især i lande som Polen og Tyskland. Samtidig ser vi, at de studerende bliver stadig dygtigere til dansk. Men desværre har universitetsledelserne i mange lande en tendens til at give de små sprog mindre plads, siger Nina Møller Andersen, der er lektor og ph.d. i dansk ved Københavns Universitet.

Der findes ikke tal for, præcis hvor mange universitetsstuderende i dansk, der findes i verden. Nina Møller Andersens tal dækker kun de universiteter, der indgår i et lektorat-samarbejde med Danmark. For eksempel er kun seks universiteter i USA med, men langt flere har kurser i dansk. I 2005 vurderede den daværende formand Henrik Galberg Jacobsen, at mindst 3000 læste dansk i udlandet, og Nina Møller Andersen vurderer, at tallet er højere i dag.

Det stigende antal studerende i udlandet viser ifølge Adam Hyllested, ph.d-stipendiat i sprogvidenskab ved Københavns Universitet, at dansk ikke er et truet sprog. Han er også bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet, som i overmorgen udgiver sin årbog med titlen "Dansk i verden". Her påpeger han dog, at det ikke er på alle planer, dansk vinder terræn.

- Interessen for dansk sprog har det fint, men i forhold til rettigheder som mindretalssprog og andet undervisningssprog har der været nogle tab, konstaterer han med henvisning til, at det nye grønlandske selvstyre har skrevet det danske sprog ud af forfatningen, og at Island allerede i 1990?erne vragede dansk som andet undervisningssprog til fordel for engelsk.

Blandt tyskere er der derimod et boom for dansk sprog og kultur, fortæller Tom Høyem, tidligere dansk Grønlandsminister og i dag rektor for Europaskolen i Karslruhe. Han har til Modersmål-Selskabets bog gennemført en lille undersøgelse blandt borgere i Karslruhe om, hvad de forbinder dansk med. Samlet set tegner svarene et billede af Danmark som et hyggeligt, fredeligt og lidt kuriøst lille land:

- Der er en stor interesse for at lære dansk, som dels bunder i, at mange tager på ferie i Danmark, men derudover er det en gammel tysk drøm at orientere sig mere mod det nordiske. Tyskerne ser positivt på for eksempel vores rolle op til klimatopmødet, men vi betragtes også som harmløse. Desuden forstår de hverken vores humor eller vores hang til politiske koalitioner og kompromisser, siger Tom Høyem.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk