Ny undersøgelse: Risikoen for selvmord er størst lige efter udskrivelse fra psykiatrien

Hvert ottende selvmord blandt kvinder og hvert 20. blandt mænd kunne undgås ved en bedre indsats før og efter udskrivelsen, viser undersøgelsen

”Patienterne tager deres eget liv på et tidspunkt, hvor personale og pårørende tror, at det nok skal gå. Det kan skyldes, at nogle patienter udskrives for tidligt, og at tilbuddene efter udskrivelsen ikke er fintmaskede nok," siger ekspert.
”Patienterne tager deres eget liv på et tidspunkt, hvor personale og pårørende tror, at det nok skal gå. Det kan skyldes, at nogle patienter udskrives for tidligt, og at tilbuddene efter udskrivelsen ikke er fintmaskede nok," siger ekspert. . Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Psykiatriske patienter har langt højere risiko for at dø af selvmord end andre, og risikoen for, at en psykiatrisk patient tager sit eget liv, er størst den første uge efter udskrivelsen.

Men 6 procent af alle selvmord blandt mænd og 13 procent af alle selvmord blandt kvinder kunne undgås, hvis selvmord den første uge under indlæggelsen og den første uge efter udskrivelsen kunne begrænses til et niveau, der svarer til omfanget i den almindelige befolkning.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, baseret på analyser af over seks millioner danskere over 15 år i perioden fra 1995 til 2016. Studiet viser, at kvinder har 425 gange højere risiko for at dø af selvmord i den første uge efter udskrivelsen end kvinder generelt, mens mænd har 225 gange højere risiko for at tage deres eget liv i den første uge efter indlæggelsen end mænd generelt. De seneste tal viser, at 430 mænd og 159 kvinder tog deres eget liv i 2018.

”Der er en meget høj selvmordsrisiko både under indlæggelse og efter udskrivelse ved alle psykiatriske diagnoser, men vores undersøgelse viser, at særligt mennesker med svær depression, angst og stresslidelser er udsatte. Tallet er for alt for højt, selvom vores undersøgelse også viser, at raten for selvmord i første uge efter udskrivelse er faldet med to procent om året i den periode, vi har undersøgt,” siger artiklens hovedforfatter ph.d. og seniorforsker Trine Madsen fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse ved Psykiatrisk Center København.

En anden af forfatterne bag studiet, professor og overlæge Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København, peger på, at det er helt afgørende med en bedre forebyggende indsats lige efter udskrivelsen, hvis antallet af selvmord skal ned.

”Patienterne tager deres eget liv på et tidspunkt, hvor personale og pårørende tror, at det nok skal gå. Det kan skyldes, at nogle patienter udskrives for tidligt, og at tilbuddene efter udskrivelsen ikke er fintmaskede nok. Hvis vi skal ændre billedet, skal der ske en fuldstændig systematisk opfølgning af patienterne efter indlæggelsen,” siger Merete Nordentoft.

Det er ifølge Merete Nordentoft internationalt kendt, at selvmordsrisikoen for psykiatriske patienter er størst under og lige efter indlæggelsen.

”Det er i Danmark cirka 50 patienter hvert år, der tager deres eget liv under indlæggelse eller lige efter udskrivelse. Generelt er der i samfundet nultolerance over for dødsfald som følge af ulykker. Hvis vi gjorde mere, tror jeg, at antallet af selvmord kunne bringes betragteligt ned,” siger Merete Nordentoft.

Hun henviser til, at Psykiatrisk Center København siden 2018 har arbejdet med pilotprojektet Safe, Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse.

Samtlige patienter får tilbudt besøg af en person fra den ambulante enhed, der skal behandle patienten efter udskrivelse. Der arrangeres et hjemmebesøg efter udskrivelse, hvor personale taler med den pågældende, og via et spørgeskema screenes risikoen for selvmord. Desuden inviteres pårørende med til udskrivningssamtale og hjemmebesøg.

”Patienterne har taget godt imod tilbuddet. Det støtter dem, at de meget hurtigt efter udskrivelsen får besøg, og at de pårørende inddrages,” fortæller projektleder for Safe Eybjørg Egilsdottir.

Psykolog Pernille Kristensen fra Safe forklarer, at hjemmebesøgene er vigtige.

”Det kan ofte være svært at komme hjem fra hospitalet til den tidligere hverdag, hvor problemerne måske er nogle af de samme som før. Inden udskrivelsen har vi mulighed for at lægge en kriseplan med patienten, så det er aftalt, hvem vedkommende kan kontakte, hvis der opstår problemer. Det giver en tryghed, at det er en person, som patienten tidligere har mødt, der kommer på hjemmebesøg, og det giver et langt bedre billede af patientens tilstand efter udskrivelsen, end hvis vi blot mødes på et kontor,” siger Pernille Kristensen.

Formanden for foreningen Sind, Knud Kristensen, mener, at regioner og kommuner bør blive langt bedre til at holde hånden under udskrevne patienter, hvis selvmord lige efter indlæggelsen skal undgås.

”Når patienter har det allerdårligst, har de sjældent overskud til at tage deres eget liv. Det paradoksale er, at nogle tager deres eget liv, når de får det lidt bedre. I virkeligheden burde man ikke udskrive om fredagen, for den kommunale hjælp kan tidligst nå at være på plads mandag. Heldigvis er der forskellige lokale tiltag i Aarhus og København, men det er satspuljefinansierede projekter, som ikke bliver fulgt op systematisk. Det mest generelle billede er, at patienter er overladt for meget til sig selv efter udskrivelsen,” siger Knud Kristensen.

Safe-projektet er finansieret med 18 millioner kroner af Satspuljen og udløber i år. Projektleder Eybjørg Egilsdottir vurderer, at selvmordsscreening, pårørendeinddragelse og hjemmebesøg hos udskrevne patienter i Psykiatrisk Center København er blevet så indarbejdet i de ambulante enheder, at den måde at hjælpe patienterne på vil fortsætte.