Støtten til Dannebrog daler

Danmarks-Samfundet, der hvert år skænker flag og faner til foreninger, har mistet støtte fra tipsmidler og får stadig sværere ved at sælge deres små flag

”Vi må se i øjnene, at vi ikke længere kan imødekomme alle de ansøgninger, vi får og dermed bliver der færre flag og faner i Danmark,” siger Erik Fage-Pedersen, der er landsformand for Danmarks-Samfundet. Arkivfoto.
”Vi må se i øjnene, at vi ikke længere kan imødekomme alle de ansøgninger, vi får og dermed bliver der færre flag og faner i Danmark,” siger Erik Fage-Pedersen, der er landsformand for Danmarks-Samfundet. Arkivfoto. . Foto: Jan Djenner.

Ifølge legenden dalede Dannebrog ned fra himlen den 15. juni 1219. I dag er det den økonomiske støtte til Dannebrog, der daler.

Danmarks-Samfundet, der hvert år på Valdemarsdag den 15. juni sælger små klistermærke-flag og hidtil har modtaget støtte fra tips- og lottomidlerne, kæmper med faldende indtægter.

Dermed bliver det vanskeligere for dem at opfylde deres formålsparagraf om at skænke flag og faner til de idrætsforeninger, spejdere. pensionistforeninger, landsbyer og andre, der hvert år søger om mulighed for at vise flaget.

”Vi må se i øjnene, at vi ikke længere kan imødekomme alle de ansøgninger, vi får og dermed bliver der færre flag og faner i Danmark,” siger Erik Fage-Pedersen, der er landsformand for Danmarks-Samfundet.

Organisationen har mistet de 300.000 kroner, de gennem mange år årligt har modtaget fra tipsmidlerne. Det svarer til en tredjedel af Danmarks-Samfundets indtægter.

Samtidig er det blevet stadig sværere at skaffe frivillige til at stå på gaden og sælge valdemarsflag. Skaren af trofaste flagsælgere bliver mindre og mindre, og mange af dem er højt oppe i årene. Erik Fage-Pedersen erkender, at Danmarks-Samfundet ikke har været gode nok til at skabe interesse for Dannebrog blandt yngre generationer.

”For 25-30 år siden fik danske skolebørn halvdelen af skoledagen fri den 15. juni for at kunne sælge flag, men i dag er det desværre mest ældre mennesker, der kender os,” siger Erik Fage-Pedersen.

Han oplyser, at der sidste år den 15. juni blev solgt cirka 100.000 eksemplarer af klistermærkerne til to kroner,og at tallet har været støt faldende de seneste mange år.

Danmarks-Samfundets formand er dog ikke nervøs for, at Dannebrog som nationalt symbol vil forsvinde. Flaget er i stigende grad synligt mange andre steder end ved faneindmarcher ved idrætsstævner og andre lokale begivenheder, mener han. Han nævner blandt andet butikkernes tilbudsaviser og pyntning med fødselsdagsflag flere gange om året.

Victoria Trolle-Millbrath er en af de frivillige i Danmarks-Samfundet, og hun genkender billedet af den dalende tilslutning.

”Tidligere stod erhvervs-ledere og forretningsfolk nærmest i kø for at være med i vores forretningsudvalg og lokalbestyrelser. I dag er vi i forretningsudvalget i Aarhus syv pensionister mellem 60 og 80 år. Jeg så meget gerne, at noget af vores fremtidige bagland kunne være alle kristne samfund i Danmark. Vi bruger som danskere alle med stor glæde flaget som en markering af vore gladeste stunder, og vores korsbanner kan ikke tænkes ud af nogen kirkelig tjeneste hverken fra agterstavnen af kirkeskibet eller flagstangen uden for kirken,” siger hun.

Foruden at indkøbe faner og flag rådgiver Danmarks-Samfundet private og offentlige myndigheder med flagregler og andet, der har med brugen af Dannebrog at gøre. Der er ikke nogen officiel flaglov i Danmark, men brugen af flaget er baseret på gamle overleveringer om skik og brug. Det giver muligheder for fortolkninger og tvivlsspørgsmål, hvor Danmarks-Samfundet kan træde til.

Organisationen blev stiftet i 1908 og har i dag 1600 medlemmer. Gennem de første 100 år blev der indsamlet omkring 22 millioner kroner, som er brugt til anskaffelse af flere end 30.000 faner og lige så mange flag.

Erik Fage-Pedersen håber på godt vejr den 15. juni, for erfaringen er, at jo bedre vejret er, jo flere valdemarsflag sælges der.