Stor kriminalitet blandt efterkommere fra Libanon

Indvandrere og efterkommere begår oftere kriminalitet i Danmark end for syv år siden. Mænd fra Libanon, heraf mange statsløse palæstinensere, begår hyppigst kriminalitet, viser rapport

På kriminalitetsområdet slår nationale forskelle markant igennem. Mænd med oprindelse i Libanon er dobbelt så tilbøjelige til at begå kriminalitet som gennemsnittet af mænd i Danmark. -
På kriminalitetsområdet slår nationale forskelle markant igennem. Mænd med oprindelse i Libanon er dobbelt så tilbøjelige til at begå kriminalitet som gennemsnittet af mænd i Danmark. -.

Andengenerationsindvandrere med forældre født i Libanon, Eksjugoslavien, Pakistan, Marokko og Tyrkiet begår hyppigst kriminalitet i Danmark og oftere end tidligere. Derimod skal man lede næsten dobbelt så længe efter lovovertrædelser hos personer med dansk baggrund.

Det fremgår af en statistisk årsopgørelse om indvandrere og efterkommere i Danmark, hvori Danmarks Statistik for første gang nogensinde inddrager nydanskeres nationale baggrund. Danmarks 6,9 procent indvandrere og heraf 2,2 procent efterkommere opfører sig vidt forskelligt hvad angår både ægteskab, arbejde, uddannelse og kriminalitet. Af statistikkerne fremgår, at indvandrere fra især mellemøstlige lande er lavere uddannet og mindre beskæftiget end indvandrere fra eksempelvis Kina, Vietnam og Thailand.

På kriminalitetsområdet slår nationale forskelle markant igennem. Mænd med oprindelse i Libanon er dobbelt så tilbøjelige til at begå kriminalitet som gennemsnittet af mænd i Danmark. Det viser et kriminalitetsindeks, hvori der korrigeres for alderssammensætningen og sociale forhold. Mænd med oprindelse i Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Eksjugoslavien har lignende høje tal. Mænd med dansk baggrund ligger lige under gennemsnittet, mens mænd fra USA og Kina er helt nede på at begå en halv gang så megen kriminalitet som gennemsnittet.

Overtrædelser af færdselsloven er den klart mest almindelige form for kriminalitet for alle. Volds- og ejendomsforbrydelser er mere udbredt blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og især blandt personer med flygtningebaggrund end blandt personer med dansk oprindelse. Samlet set er kriminalitetshyppigheden steget med cirka 20 procent blandt mandlige indvandrere og efterkommere fra 2000 til 2007, viser opgørelsen også. I samme periode har den været konstant for danske mænd.

De danske fængsler har de seneste årtier oplevet, at indvandrere og efterkommere fylder stadig flere af cellerne. Det har fået Kriminalforsorgen til at ansætte et stigende antal imamer, så muslimer kan få religiøs vejledning i lighed med kristne.

Fra Københavns Fængsler fortæller vicefængselsinspektør Morten Gudmand-Høyer, at 49 procent af de indsatte i dag har udenlandsk statsborgerskab, og at der derudover er en vis andel danske statsborgere med udenlandsk oprindelse.

Den multietniske, kulturelle og religiøse sammensætning giver os nogle udfordringer, som vi professionelt klarer, siger han og fortsætter:

Eksempelvis har vi ansat en imam, vi tilbyder mad uden svinekød, og vores socialrådgivere giver en god vejledning i sociale forhold, som der er et større behov for blandt de etniske minoriteter.

Ligesom politiet har Kriminalforsorgen ikke kunnet tiltrække så mange ansatte med udenlandsk baggrund, som der er i det øvrige samfund. Morten Gudmand-Høyer håber, at det lykkes.

Vi har stor glæde af vores ansatte med anden etnisk baggrund. Både til at forstå kulturforskelle og enkelte gange også til at få afklaret sproglige misforståelser, siger han.

hall@kristeligt-dagblad.dk

Se hele opgørelsen på www.dst.dk