Prøv avisen

Stor sølvskat fundet på Falster

Den velbevarede dansk-norske sølvdaler fra 1628 med Christian IV på forsiden og rigsvåbenets løve på bagsiden blev for nylig fundet ved Orenæs på Nordfalster. Foto: Museum Lolland-Falster

Tre amatørarkæologer med metaldetektorer kom på sporet af en møntskat fra 1600-tallet på Orenæs på Nordfalster

En weekenddag i begyndelsen af februar drog tre lokale detektorfolk til en mark på Orenæs på Nordfalster. Efter fem timer var der gevinst i form af en flot sølvdaler. Efter den 10. mønt kontaktede de arkæologer på Museum Lolland-Falster, for her var vist mere at komme efter.

Yderligere afsøgninger resulterede sammenlagt i 75 velvoksne sølvdalere fra perioden 1593-1650 og en total vægt på omkring to kilo rent sølv - den største møntskat på Falster fra den periode.

”Møntskatten fra Orenæs er et fantastisk fund og en skat af betydelig størrelse, også set på landsplan. Tidsmæssigt falder den imellem de tidligste dalerskatte og de helt sene, og på den måde kommer Orenæs-skatten til at udfylde et hul og bidrage med vigtig viden om, hvordan pengestrømme og sølv-mønter bevægede sig rundt i Europa på det her tidspunkt,” fortæller museumsinspektør og møntekspertMichael Märcher fra Nationalmuseet.

Af de 75 dalere stammer de fleste fra Nederlandene og Tyskland. Kun to er dansk-norske.

”Sammensætningen af mange udenlandske og få dansk-norske mønter er at forvente. På det her tidspunkt har Christian IV endnu ikke fuld gang i sølvminen ved Kongsberg i Norge, så de dansk-norske sølvmønter bliver først dominerende senere. Men via eksport af korn og kvæg til primært Tyskland og Nederlandene kom udenlandsk valuta til Danmark, og nederlandske og tyske dalere var derfor de mest gangbare herhjemme,” forklarer Michael Märcher.

Skatten fra Orenæs adskiller sig fra dalerskatten fundet i Stege Præstegård på Møn i 2013 og ligner i sin sammensætning mere skattefund fra Jylland og Fyn. Og den er for tidlig til at være nedlagt under svenskekrigene og passer tidsmæssigt heller ikke på pesttider, hvor folk også gravede skatte ned.

Så man må forestille sig en person, der var involveret i storhandel og ad den vej fik samlet en dalerformue, måske ved direkte eksport til Tyskland og Nederlandene. Af en eller anden årsag blev denne formue gravet ned - givetvis i en lille, nu bortrådnet trækiste, da arkæologerne fandt jernnagler ved udgravningen.

I 1940'erne blev der faktisk fundet to knivskeder og sølvbæltespænder samme sted som dalerne, og nu dukkede yderligere bæltefragmenter op, der kan tyde på et samlet skattefund. Måske kan disse genstande afsløre ejeren af den store sølvskat på Orenæs.

Mønterne skal som danefæ indgå i Nationalmuseets imponerende møntsamling:

”Der er fundet op mod 100 dalerskatte herhjemme, så vi har efterhånden en omfattende samling af den type skatte på museet. De her skatte, deres bevaring og registrering er et udpræget dansk fænomen. Det kan dels skyldes mangel på egen valuta og banker samt datidens mange krige og talrige svenske invasioner. Endelig sikrer vores unikke detektor- og danefælovgivning fine fund af blandt andet mønter til de danske museer,” påpeger Michael Märcher.

Før de 75 flotte dalere ender i Nationalmuseets mønt-samling, bliver de udstillet på museet Falsters Minder i Nykøbing Falster fra den 28. marts og en måned frem.

Sammen med de 75 sølvdalere blev der også fundet bæltedele, der måske kan afsløre ejermanden til den kostbare sølvskat. Foto: Museum Lolland-Falster
Den velbevarede dansk-norske sølvdaler fra 1628 med Christian IV på forsiden og rigsvåbenets løve på bagsiden blev for nylig fundet ved Orenæs på Nordfalster. Foto: Museum Lolland-Falster