Prøv avisen

Stort projekt skal redde folkeskolens sangkultur

Nyt projekt skal forny sangkulturen på de danske folkeskoler. Her er det piger fra 5. klasse på Molsskolen, der synger kor i en musiktime. Foto: Kissen Møller Hansen.

Sangen er ved at dø ud på landets folkeskoler. Nu vil et stort projekt støttet af Kulturministeriet genskabe en stærk sangkultur i Midt- og Vestjylland. Og på længere sigt i resten af landet

Den danske sang skal reddes. Den hiver efter vejret i disse år, hvor kun halvdelen af eleverne i folkeskolen får reel musikundervisning, og hvor man ikke længere kan regne med, at alle børn kender sange som "I østen stiger solen op". Inden 2020 vil den danske sang være helt forsvundet ud af vores dagligdag som noget, vi alle kan referere til, og som er med til at skabe en national selvforståelse, frygter leder af Den Jyske Sangskole Mads Bille.

LÆR MERE:Læs om projektet

Han har derfor sat sig i spidsen for et nyt, stort initiativ kaldet "Find din stemme", som skal forny sangkulturen på foreløbig 150 skoler i Midt- og Vestjylland. Fra i år og tre år frem skal konservatorieuddannede sangpædagoger efteruddanne skolernes sang- og musiklærere, og eleverne får en række kulturoplevelser med sangen i centrum, blandt andet børneopera. Tilsammen skal det skabe større glæde ved og viden om den danske sangskat.

"Det er min påstand, at er der overhovedet fem sange, alle børn kan i dag, vil det være andre fem sange, de kan om fem år. Det fællesskab, den fælles sang giver, er på vej væk, uden at nogen har villet det. Jeg tror simpelthen, det er en politisk blind vinkel, men det er afgørende, at vi sætter ind nu, hvis sangen skal reddes. Og det er vigtigt, at vi gør det allerede i folkeskolen, hvis vi skal genskabe en stærk sangkultur," siger han og understreger, at udviklingen skal ske i tæt samarbejde mellem skolerne og lærerkræfterne tilknyttet Den Jyske Sangskole.

"Find din stemme" er en del af Kulturaftalen 2011-2014, og Kulturministeriet har støttet projektet med knap en million kroner. Derfor er tilbuddet også gratis for skolerne. Det har desuden fået status af nationalt opdrag, så hvis alt går godt, er ambitionen at overføre erfaringerne til resten af landet.
Og det vil være en rigtig god idé, mener næstformand i Folkeskolens Musiklærerforening Tina Fresco. For det er blevet sådan, at når børnene endelig har musikundervisning, er det ofte med en lærer, der ikke er musikuddannet.
"Musiktimerne er for mange et vigtigt frirum, hvor man kan tale et andet sprog end det rent faglige. Så alt, hvad man kan gøre for at komme sangen til undsætning, er mere end velkomment. Vi skal bare holde fast i, at hovedproblemet er, at der nu kun er to steder i landet tilbage, hvor man uddanner musiklærere," siger hun.

Også ph.d i musikvidenskab Henrik Marstal er meget positiv over for "Find din stemme". For projektet udmærker sig ved at sætte så tidligt ind, at der faktisk er en reel chance for, at vi kan komme noget af den kejtethed til livs, som har bredt sig i forhold til at synge sammen, mener han.
"Hvis vi skal vende udviklingen, er det afgørende, at det sker ved at gøre fællessangen mere naturlig. Derfor håber og tror jeg på, at dette projekt lægger vægt på at vælge de sange, børnene selv har lyst til at synge. Selvfølgelig kombineret med sange, det er godt for dem at synge. Der har desværre været en tendens til, at debatten om fællessangen har kredset om meget nationale sange, men skal vi have børnene til at bære en sangkultur med sig, skal det ske gennem glæden ved at synge, ikke ved at besynge det danske," mener Henrik Marstal.

henriksen@k.dk