Stress og rodløshed rammer delebørn

Ny rapport fra SFI viser, at deleordninger for skilsmissebørn tit er bedre for forældrene end for børnene

Deleordninger er mere begrundet i forældrenes interesser end i børnenes, viser SFI-rapport. Modelfoto

Når skilsmisseforældre vælger at lade deres børn bo skiftevis hos mor og far, tænker de ikke kun på børnenes ve og vel.

I en ny rapport om delebørn skriver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at deleordninger "mere er begrundet i forældrenes interesser end i børnenes", skriver Berlingske Tidende.

Nogle forældre vælger ordningen, fordi de finder det mest retfærdigt, at børnene bor skiftevis hos forældrene i stedet for at bo hos den ene.

Andre vælger ordningen, fordi de - i de uger, hvor børnene er hos den tidligere ægtefælle - får et pusterum, hvor de kan pleje deres egne interesser og karrierer.

Men forældrene fremhæver også vigtigheden af, at børnene bevarer en tæt kontakt til begge forældre.

- Det er karakteristisk, at forældre, som ikke kan finde ud af at samarbejde, peger på retfærdighedsmotivet som en grund til at vælge en deleordning, og det er jo ikke et motiv, som tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Det siger en af rapportens forfattere, seniorforsker Mai Heide Ottosen, til avisen.

Rapporten bygger på interviews med 56 børn og forældre. Den sætter ikke tal på, hvor mange, der har det godt eller skidt med deleordningerne.

Men den konkluderer, at der set fra børnenes synsvinkel både er fordele og ulemper ved at bo på skift hos mor og far. Fordelen er først og fremmest tæt kontakt til begge forældre.

Ulemperne er, at det ugentlige flytteri resulterer i stress og rodløshed.

Mai Heide Ottosen og hendes kolleger er blevet forbavset over, at deleordningerne i en del tilfælde ikke fungerer.

Tidligere rapporter viste, at ordningerne ofte var velfungerende, fordi det var ressourcestærke voksne, der valgte dem.

Når billedet nu ikke ser sådan ud, skyldes det, mener de danske forskere, at forældregruppen i dag er meget mere bredt sammensat, skriver avisen.