Stresspanel vil sikre institutionsbørns trivsel med ny ”børnemiljølov”

Hvis samfundet skal forebygge stress, bør miljøet i daginstitutioner og skoler prioriteres gennem en særlig børnemiljølovgivning, lyder et nyt forslag fra Det Nationale Stresspanel

Hverken Socialdemokratiet eller den konservative børne- og socialminister, Mai Mercado, er tilhængere af en decideret børnemiljølov.
Hverken Socialdemokratiet eller den konservative børne- og socialminister, Mai Mercado, er tilhængere af en decideret børnemiljølov. Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix.

Når smeden eller sygeplejersken går på arbejde, er der regler for støj, kemiske stoffer, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø. Men i børnehaver og vuggestuer er der ingen regler for ro, nærvær og et godt fysisk arbejdsmiljø, selvom stress i børns første leveår kan få store konsekvenser senere i livet. Den skævhed bør politikerne rette op på ved at indføre en særlig børnemiljølovgivning, som skal sikre børns trivsel og behov for ro, nærvær og omsorg. Overholdes loven ikke, bør det medføre sanktioner i forhold til kommunerne.

Sådan lyder et forslag fra regeringens stresspanel, der på den måde vil forebygge stress og mistrivsel i børns senere liv. Forslaget kommer samtidig med, at forældre under sloganet ”Omsorg til vores børn nu” i dag går på gaden i godt 50 danske byer for at protestere mod pressede normeringer i landets daginstitutioner. Demonstrationen er kulminationen på flere ugers debat om forholdene i børnehaver og vuggestuer.

”Børn er de voksnes betroede ansvar. Derfor er det åbenlyst vigtigt, at vi i de kommende år indhenter efterslæbet i forhold til deres børnemiljø i daginstitutioner og på skoler. Trivslen i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan hjernen og nerve- systemet formes og fungerer senere i livet. Hjernen er formbar, og allermest i de første leveår, hvor de afgørende spor til trivsel bliver lagt. Derfor er det vigtigt, at vi får en diskussion om, hvordan bedre hverdagsmiljøer for børn kan understøtte den kommende generations mentale sundhed på kort og lang sigt,” siger formanden for Det Nationale Stresspanel, sociolog Anette Prehn.

Hun understreger, at samfundet er meget opmærksom på at vaccinere børn for at undgå sygdom.

”Men på den anden side har vi tilsyneladende ikke forstået vigtigheden af at vaccinere gennem et miljø, der understøtter mental trivsel,” siger Anette Prehn.

Jannie Moon Lindskov, der er direktør for det statslige Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), finder det fornuftigt at sikre klare retningslinjer og øget fokus på det fysiske og psykiske børnemiljø. Hun understreger dog, at elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser allerede er omfattet af en undervisningsmiljølov. Til gengæld er kravet om en særlig børnemiljøvurdering taget ud af den lov, der regulerer daginstitutioner.

”Børnene har ikke selv valgt, at de skal være i daginstitution, i modsætning til de voksne, der selv har valgt at gå på arbejde. Derfor har vi som voksne et særligt ansvar for at sikre deres forhold,” siger Jannie Moon Lindskov.

Lektor Pernille Juhl fra Center for Daginstitutionsforskning ved Roskilde Universitet fremhæver, at faste regler for børns daglige miljø kan være et skridt i den rigtige retning, som dog ikke kan stå alene.

”At sikre gode udviklings- og trivselsbetingelser for børn forudsætter også en mere grundlæggende diskussion af de målsætninger, der sættes for det pædagogiske indhold i børnenes hverdag, og det børnesyn, der ligger til grund for de prioriteringer, der foretages. I øjeblikket er der eksempelvis meget fokus på at arbejde med børns sproglige udvikling. Det betyder, at andre ting, som kan være essentielle for børns trivsel, nedprioriteres,” siger Pernille Juhl.

Hverken Socialdemokratiet eller den konservative børne- og socialminister, Mai Mercado, er tilhængere af en decideret børnemiljølov.

”Flere og flere børn mistrives, og det er helt grundlæggende, at vi som samfund tager hånd om den udvikling. Vi kan ikke lovgive om mistrivsel, men vi kan sikre, at rammerne for vores børns hverdag er i orden. Om stresspanelets forslag er det rigtige greb, ved jeg ikke, men målet er vi enige i, og det vil jeg meget gerne diskutere,” siger Socialdemokratiets børneordfører, Ane Halsboe-Jørgensen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) skriver i en mail, at bedre børnemiljøer er en sag, ministeren ”bakker helhjertet op om”.

”Vi har allerede i dagtilbudsloven fokus på et godt børnemiljø, hvor børn trives og lærer. Jeg kan dog frygte, at et helt nyt regelsæt oven i det eksisterende vil give endnu mindre tid til børnene,” skriver ministeren blandt andet.