Prøv avisen

Strid om Muhammed-tegninger kan ende ved menneskeretsdomstol

Det Islamiske Trossamfund vil føre sagen om de 12 Muhammed-tegninger så langt som muligt. Sagen har ikke mange chancer, vurderer tidligere dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Striden om de 12 famøse Muhammed-tegninger vil om nødvendigt blive ført helt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det er meldingen fra Det Islamiske Trossamfund, som siden offentliggørelsen af de 12 tegninger i Morgenavisen Jyllands-Posten for mere end tre måneder siden har stået i spidsen for protesterne.

Repræsentanter fra organisationen har netop været på rundrejse blandt medier og religiøse organisationer i Egypten, Libanon, Syrien og Tyrkiet for at skabe yderligere opbakning til kravet om en undskyldning fra Jyllands-Posten og en kraftigere afstandtagen fra den danske regering.

Men dermed er det ikke slut, understreger Kasem Ahmad, talsmand for Det Islamiske Trossamfund.

– Vi planlægger nu en rejse til en række europæiske lande, blandt andet Holland, for at lære af deres erfaringer i lignende sager. Samtidig forventer vi, at de danske domstole efterkommer vores ønske om en sag mod Jyllands-Posten. Hvis det ikke sker, vil vi gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, siger Kasem Ahmad, der oplever en bred opbakning blandt danske muslimer.

– Med undtagelse af nogle ganske få hyklere støtter alle os. Des-uden skal man huske, at det her ikke kun gælder de 200.000 muslimer i Danmark, men 1,3 milliarder muslimer i hele verden, siger Kasem Ahmad.

Imam Abdul Wahid Pedersen har ikke selv været engageret i Det Islamiske Trossamfunds protester, men bakker op om organisationens indsats. Herunder også forsøget på at skabe et internationalt pres på Danmark.

– Det er påfaldende, hvordan nogle kritiserer Det Islamiske Trossamfund for at rejse sagen i udlandet. Ofte er det nemlig de samme mennesker, som kritiserer muslimerne for ikke at ville respektere ytringsfriheden. Det her er en generel hån af islam og muslimer i hele verden, siger Abdul Wahid Pedersen.

Hadi Khan, bestyrelsesmedlem i Kritiske Muslimer, betragter dog forsøget på at skabe et internationalt pres som ude af proportioner.

– Jeg havde gerne undværet de 12 tegninger, men det internationale arbejde virker som et forsøg på at sige til de danske myndigheder, at hvis vi ikke får vores vilje herhjemme, vil vi skade danske interesser og landets omdømme. Jeg tror, at Det Islamiske Trossamfund skader danske muslimer og jeg vil personligt gerne sige mig fri for at være repræsenteret af dem, siger Hadi Khan.

Isi Foighel, som er tidligere dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, vurderer umiddelbart, at Muhammed-sagen falder ind under domstolens beføjelser. Alligevel giver han den ikke mange chancer for at blive taget op.

– Man kan sige, at sagen berører to afgørende elementer i menneskerettighedskonventionen, nemlig ytrings- og religionsfriheden. Men jeg mener ikke, at man på nogen måde kan betegne religionsfriheden som indskrænket, fordi en avis bringer 12 tegninger, siger Isi Foighel og pointerer samtidig, at domstolen arbejder målrettet for at mindske antallet af sager.

– En sag skal have en afgørende principiel betydning, før den tages op. Selvom Muhammed-sagen har skabt meget debat, kan jeg ikke med min bedste vilje se, hvor det principielle ligger, siger Isi Foighel.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk